Nyheter och pressmeddelanden


Jesper Birgemo utsedd till ny VD

2023-11-28

Läs mer ...

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ)

2023-11-24

Läs mer ...

Hemchecks kvartalsrapport för tredje kvartalet, samt perioden 1 januari – 30 september 2023

2023-11-16

Läs mer ...

KORRIGERING: Kallelse till extra bolagsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ)

2023-10-26

Läs mer ...

Kallelse till extra bolagsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ)

2023-10-24

Läs mer ...

Hemcheck slutför affären med Bio Vitos

2023-10-20

Läs mer ...

Hemcheck har fått en första order från en polsk distributör

2023-10-19

Läs mer ...

Hemcheck förlänger teckningstiden i affären med Bio Vitos till den 20 oktober

2023-10-05

Läs mer ...

Hemcheck förlänger teckningstiden i affären med Bio Vitos till den 6 oktober

2023-09-28

Läs mer ...

Hemcheck tecknar avsiktsförklaring avseende att förvärva ytterligare IP-rättigheter

2023-09-26

Läs mer ...

Hemcheck har fått ytterligare uppföljningsorder från sin franska distributör

2023-09-25

Läs mer ...

Hemcheck tar nästa steg genom transaktionen med Bio Vitos

2023-09-07

Läs mer ...

Hemcheck beslutar om avstämningsdag för utdelning av dotterbolaget Hemcheck Holding AB

2023-08-30

Läs mer ...

Hemchecks kvartalsrapport för andra kvartalet, samt perioden 1 januari – 30 juni 2023

2023-08-30

Läs mer ...

Hemcheck har blivit villkorat godkänt för fortsatt notering av Nasdaq och kan slutföra transaktionen med Bio Vitos

2023-08-28

Läs mer ...

Hemcheck förlänger teckningstiden i affären med Bio Vitos ytterligare

2023-08-24

Läs mer ...

Ytterligare information kring de IP-rättigheter som Hemcheck avser att förvärva genom den villkorade transaktionen med Bio Vitos

2023-08-16

Läs mer ...

Hemcheck förlänger teckningstiden i affären med Bio Vitos samt sätter prelimärt emissionsdatum till 28 augusti

2023-07-11

Läs mer ...

Hemcheck tecknar kreditfacilitet om 5 miljoner kronor

2023-07-05

Läs mer ...

Hemcheck ingår ytterligare tilläggsavtal med Bio Vitos, låter verksamheten kvarstå för att slutföra förvärvet

2023-07-03

Läs mer ...

Styrelsen i Hemcheck har beslutat att förlänga teckningstiden i affären med Bio Vitos till den 31 juli 2023

2023-06-30

Läs mer ...

Hemcheck har fått en första order från sin distributör Astemed

2023-05-15

Läs mer ...

Hemchecks kvartalsrapport för första kvartalet, perioden 1 januari – 31 mars 2023

2023-05-09

Läs mer ...

Hemcheck lämnar in formell ansökan till Nasdaq för beslut om fortsatt notering innan genomförandet av Bio Vitos-affären

2023-05-04

Läs mer ...

Hemcheck ingår tilläggsavtal, inväntar Nasdaqs beslut om fortsatt notering innan genomförandet av Biovitos förvärvet

2023-04-28

Läs mer ...

Ytterligare uppföljningsorder från Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)

2023-04-26

Läs mer ...

Kommuniké från årsstämma 2023 i Hemcheck Sweden AB (publ)

2023-04-25

Läs mer ...

Hemcheck har fått en första order från universitetssjukhuset Charité i Berlin

2023-04-06

Läs mer ...

Kallelse till årsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ)

2023-03-24

Läs mer ...

Hemcheck offentliggör årsredovisning för 2022

2023-03-17

Läs mer ...

Tilläggsavtal med Bio Vitos Medical skjuter fram tidpunkt för kallelse till extra stämma med en vecka

2023-03-16

Läs mer ...

Hemcheck har fått en första uppföljningsorder från sin finska distributör

2023-03-13

Läs mer ...

Hemcheck har fått ytterligare en uppföljningsorder från sin brittiska distributör

2023-03-02

Läs mer ...

Hemcheck erhåller uppföljningsorder från forskningsprogram i USA

2023-02-28

Läs mer ...

Ytterligare information angående rättigheter som förvärvas i den villkorade affären med Bio Vitos Medical Limited

2023-02-20

Läs mer ...

Bokslutskommuniké för Hemcheck Sweden AB

2023-02-14

Läs mer ...

Hemcheck ingår villkorat avtal med Bio Vitos Medical Limited om anskaffning av IP-rättigheter och kapital samt utdelning av verksamhet

2023-02-07

Läs mer ...

Hemcheck har fått uppföljningsorder från sin franska distributör

2023-02-03

Läs mer ...

Hemcheck har fått uppföljningsorder från sin brittiska distributör

2023-02-01

Läs mer ...

Hemcheck har fått en första order från det ledande sjukhuset på Island

2023-01-24

Läs mer ...

Hemcheck har fått uppföljningsorder från sin spanska distributör

2023-01-23

Läs mer ...

Hemcheck har fått ytterligare uppföljningsorder från sin irländska distributör

2023-01-16

Läs mer ...

Inbjudan till frågestund

2023-01-10

Läs mer ...

Hemcheck förlänger avtal avseende tidigare kommunicerat projekt med Region Skåne

2023-01-03

Läs mer ...

Hemcheck har fått uppföljningsorder från sin irländska distributör

2022-12-20

Läs mer ...

Hemcheck har fått en viktig order från en större OEM

2022-12-12

Läs mer ...

Hemcheck har fått en viktig uppföljningsorder från Deutsches Herzzentrum Berlin

2022-12-07

Läs mer ...

Hemcheck initierar kostnadsbesparingsprogram för att skapa tid för potentiell strukturaffär och Joen Averstad avgår som VD

2022-12-01

Läs mer ...

Hemcheck erhåller ytterligare uppföljningsorder från sin grekiska distributör

2022-11-28

Läs mer ...

Hemcheck erhåller uppföljningsorder från sin italienska distributör

2022-11-22

Läs mer ...

Hemchecks kvartalsrapport för tredje kvartalet, samt perioden 1 januari – 30 september 2022

2022-11-17

Läs mer ...

Distributionsavtal tecknat avseende den italienska marknaden

2022-11-11

Läs mer ...

Hemcheck erhåller uppföljningsorder från tjeckisk distributör

2022-11-10

Läs mer ...

Hemcheck erhåller uppföljningsorder från Tartu universitetssjukhus

2022-11-04

Läs mer ...

Hemcheck erhåller uppföljningsorder från sin brittiska distributör

2022-11-02

Läs mer ...

Hemcheck certifierat enligt ISO 13485

2022-11-01

Läs mer ...

Hemcheck erhåller order från universitetssjukhus i Regensburg

2022-10-18

Läs mer ...

Hemcheck erhåller order från forskningsprogram i USA

2022-10-01

Läs mer ...

Hemcheck erhåller order från tjeckisk distributör avsedd för universitetssjukhus i Prag

2022-09-05

Läs mer ...

Hemcheck erhåller uppföljningsorder från sin grekiska distributör

2022-08-31

Läs mer ...

Hemcheck erhåller ytterligare order från sin franska distributör

2022-08-30

Läs mer ...

Hemchecks kvartalsrapport för andra kvartalet, samt perioden 1 januari – 30 juni 2022

2022-08-30

Läs mer ...

Sista dag för handel med BTA

2022-07-11

Läs mer ...

Distributionsavtal tecknat avseende Spanien

2022-07-01

Läs mer ...

Hemcheck erhåller utökad order från sin franska distributör

2022-06-29

Läs mer ...

Hemcheck Sweden AB offentliggör utfall i företrädesemission

2022-06-27

Läs mer ...

Hemcheck erhåller order från italiensk distributör

2022-06-22

Läs mer ...

Sista dag för teckning av aktier i den pågående företrädesemissionen

2022-06-21

Läs mer ...

Kommuniké från årsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ)

2022-06-20

Läs mer ...

Ny utvärderingsstudie öppnar upp för nya kunder som använder specifikt provtagningssystem

2022-06-20

Läs mer ...

Klinisk utvärderingsstudie genomförd med mycket goda resultat vid universitetssjukhus i Frankrike

2022-06-20

Läs mer ...

Hemcheck har fått en order från ett medicintekniskt bolag i Frankrike

2022-06-14

Läs mer ...

Personer i ledning och styrelse samt aktieägare med teckningsåtagande har tecknat sina rätter i företrädesemissionen

2022-06-14

Läs mer ...

Hemcheck har fått en första utvärderingsorder från ett stort barnsjukhus i Ungern

2022-06-08

Läs mer ...

Idag inleds teckningsperioden i Hemchecks företrädesemission och informationsmemorandum publiceras

2022-06-08

Läs mer ...

Hemcheck kommer att delta i BioStock Life Science Spring Summit

2022-06-03

Läs mer ...

Hemcheck har fått en första utvärderingsorder från Deutsches Herzzentrum Berlin

2022-06-01

Läs mer ...

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ)

2022-06-01

Läs mer ...

Hemchecks kvartalsrapport för första kvartalet, perioden 1 januari – 31 mars 2022

2022-05-30

Läs mer ...

Hemcheck tecknar avtal avseende ett projekt med Region Skåne

2022-05-24

Läs mer ...

Hemcheck har fått en mindre uppföljningsorder från Kuressaare sjukhus i Estland

2022-05-24

Läs mer ...

Hemcheck har fått en första uppföljningsorder från sin irländska distributör

2022-05-23

Läs mer ...

Hemcheck offentliggör årsredovisning för 2021

2022-05-23

Läs mer ...

Kallelse till årsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ)

2022-05-19

Läs mer ...

Hemcheck CE-märker sina produkter för diagnostiskt syfte

2022-05-18

Läs mer ...

Kallelse till extra bolagsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ)

2022-05-16

Läs mer ...

Hemchecks styrelse föreslår en företrädesemission av aktier om cirka 15,4 MSEK

2022-05-16

Läs mer ...

Hemcheck efterlever nya regelverket IVDR

2022-05-12

Läs mer ...

Hemcheck har fått en första order från Kuressaare sjukhus i Estland

2022-05-03

Läs mer ...

Klinisk utvärderingsstudie genomförd med mycket goda resultat vid universitetssjukhus i Sheffield

2022-04-28

Läs mer ...

Distributionsavtal tecknat avseende Jordanien och Qatar

2022-04-28

Läs mer ...

Distributionsavtal tecknat avseende finska, norska samt svenska marknaderna

2022-04-26

Läs mer ...

Hemcheck har fått en första utvärderingsorder från Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2022-04-26

Läs mer ...

Hemcheck utreder möjligheten till att CE-märka sina produkter för diagnostiskt syfte

2022-04-20

Läs mer ...

Distributionsavtal tecknat avseende den franska marknaden

2022-03-22

Läs mer ...

Hemcheck har fått positiv feedback från utvärdering vid Liverpool Heart and Chest Hospital

2022-03-07

Läs mer ...

Hemcheck har fått en första order från Narva sjukhus i Estland

2022-03-01

Läs mer ...

Bokslutskommuniké för Hemcheck Sweden AB

2022-02-14

Läs mer ...

Ytterligare uppföljningsorder från Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)

2022-02-11

Läs mer ...

Distributionsavtal tecknat avseende Förenade Arabemiraten

2022-02-08

Läs mer ...

Hemcheck uppnår CE märkning av sin nya produkt för blodgasmarknaden

2022-01-19

Läs mer ...

Hemcheck erhåller Intention to Grant från det Europeiska patentverket

2022-01-15

Läs mer ...

Kliniska utvärderingsstudier genomförda med mycket goda preliminära resultat vid University Hospital Centre Zagreb

2021-12-09

Läs mer ...

Utvärderingsavtal med Hettich avseende potentiell distribution i Danmark förlängt till slutet av februari 2022

2021-11-29

Läs mer ...

Rättelse: Hemchecks kvartalsrapport för tredje kvartalet samt för perioden 1 januari – 30 september 2021

2021-11-19

Läs mer ...

Hemchecks kvartalsrapport för tredje kvartalet, samt för perioden 1 januari – 30 september 2021

2021-11-19

Läs mer ...

Hemcheck går in i slutlig valideringsfas avseende ny produkt för blodgasmarknaden

2021-11-02

Läs mer ...

Utvärderingsorder erhållen från International Agency for Research on Cancer

2021-10-26

Läs mer ...

Utvärderingsavtal tecknat med Sanova Pharma GesmbH avseende distribution i Österrike

2021-10-13

Läs mer ...

Distributörsavtal tecknat med Cambridge Life Sciences Ltd, avseende den brittiska marknaden

2021-10-12

Läs mer ...

Abstract baserat på Hemcheck:s studier vid Sant Pau, Barcelona, utvalt att presenteras på EuroMedLab

2021-10-07

Läs mer ...

Första order mottagen från Hemcheck:s indonesiska distributör PT Setia Guna Medika

2021-09-27

Läs mer ...

Ny uppföljningsorder från Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)

2021-09-17

Läs mer ...

Information kring avtal med Capio S:t Göran

2021-09-17

Läs mer ...

Artikel i Journal of Laboratory Medicine framhäver Hemcheck och vikten av hemolysdetektion vid blodgasanalys

2021-09-03

Läs mer ...

Nuvarande avtal med Capio S:t Göran har sagts upp

2021-09-02

Läs mer ...

Hemchecks kvartalsrapport för andra kvartalet samt perioden 1 januari – 30 juni 2021

2021-08-31

Läs mer ...

Utvärderingsavtal tecknat med Hettich Labinstrument ApS avseende distribution i Danmark

2021-08-13

Läs mer ...

Hemcheck erhåller order från brittisk distributör

2021-08-05

Läs mer ...

Utvärderingsavtal med Hemakim avseende den turkiska marknaden övergår till distributionsavtal

2021-07-08

Läs mer ...

Hemchecks VD i intervju med BioStock

2021-07-01

Läs mer ...

Distributörsavtal tecknat med PT Setia Guna Medika avseende den indonesiska marknaden

2021-06-18

Läs mer ...

Hemcheck startar utvärdering i Liverpool

2021-06-02

Läs mer ...

Utvärderingsavtal tecknat med Gulf Drug LLC avseende potentiell distribution i Förenade Arabemiraten

2021-06-01

Läs mer ...

Ny Klinisk specialist i Hemcheck

2021-05-24

Läs mer ...

Ny Quality Assurance manager i Hemcheck

2021-05-19

Läs mer ...

Kommuniké från årsstämma i Hemcheck Sweden AB

2021-05-12

Läs mer ...

Hemchecks kvartalsrapport för första kvartalet, perioden 1 januari – 31 mars 2021

2021-05-07

Läs mer ...

Distributörsavtal tecknat med Cruinn Diagnostics avseende den irländska marknaden

2021-05-04

Läs mer ...

Hemcheck upprättar ett internationellt medicinskt råd

2021-04-27

Läs mer ...

Ny Produktions- och logistikchef i Hemcheck

2021-04-26

Läs mer ...

Hemcheck ansöker om nytt patent gällande produktsystem för blodgasmarknaden

2021-04-22

Läs mer ...

Kliniska studier genomförda med mycket goda resultat vid Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i Barcelona

2021-04-20

Läs mer ...

Distributörsavtal tecknat med General Medical W.L.L avseende distribution i Bahrain

2021-04-19

Läs mer ...

Distributörsavtal tecknat med Abdulla Fouad for Medical Supplies and Services Company avseende distribution i Saudiarabien

2021-04-15

Läs mer ...

Hemcheck offentliggör årsredovisning för 2020

2021-04-14

Läs mer ...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Hemcheck Sweden AB (publ)

2021-04-08

Läs mer ...

Distributörsavtal tecknat med HKO Medical Systems d.o.o. avseende distribution i Kroatien

2021-03-31

Läs mer ...

Hemcheck presenterar på Aktieportföljen Live 10 mars

2021-03-07

Läs mer ...

Utvärderingsavtal tecknat med Medtech Corporation Trading avseende potentiell distribution i Qatar

2021-03-01

Läs mer ...

Hemcheck erhåller Notice of Allowance avseende sin designskyddsansökan i USA

2021-02-22

Läs mer ...

Bokslutskommuniké för Hemcheck Sweden AB, Perioden 1 januari – 31 december samt kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020

2021-02-19

Läs mer ...

Ny CTO i Hemcheck

2021-02-15

Läs mer ...

Distributörsavtal tecknat med Advanced Technology Company K.S.C.P. avseende distribution i Kuwait

2021-01-28

Läs mer ...

Utvärderingsavtal med Hemakim avseende potentiell distribution i Turkiet förlängt till slutet av maj 2021

2021-01-19

Läs mer ...

Hemcheck har genomfört en riktad nyemission av aktier och tillförs cirka 15 MSEK

2021-01-19

Läs mer ...

Hemcheck utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

2021-01-18

Läs mer ...

Viktigt avtal tecknat med Capio S:t Görans sjukhus avseende användning av Hemcheck:s v-Test på akutmottagningen

2020-12-30

Läs mer ...

Viktigt patent avseende Hemchecks filterlösning har beviljats i USA

2020-12-17

Läs mer ...

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hemcheck Sweden AB

2020-12-15

Läs mer ...

Hemcheck söker CTO samt en Produktions- och logistikchef

2020-12-08

Läs mer ...

Hemchecks kvartalsrapport för tredje kvartalet, samt för perioden 1 januari – 30 september 2020

2020-11-20

Läs mer ...

Uppföljningsorder från Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)

2020-11-18

Läs mer ...

Kallelse till extra bolagsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ)

2020-11-13

Läs mer ...

Abonnemangsavtal tecknat med Tartu universitetssjukhus i Estland

2020-10-20

Läs mer ...

Utvärderingsavtal med Hemakim avseende potentiell distribution i Turkiet förlängt till slutet av 2020

2020-09-30

Läs mer ...

Brittiska NICE har offentliggjort en Medtech Innovation Briefing avseende Hemcheck:s teknologi för patientnära hemolysdetektion

2020-09-02

Läs mer ...

Hemchecks kvartalsrapport för andra kvartalet, samt för perioden 1 januari – 30 juni 2020

2020-08-31

Läs mer ...

Hemcheck har valt ut Medscaler och Medicen som partners inom Bridgehead programmet, med fokus på den Nederländska och den Franska marknaden

2020-08-28

Läs mer ...

Avtal tecknat med Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)

2020-07-13

Läs mer ...

Hemcheck ansöker om nytt patent gällande produkt för blodgasmarknaden

2020-06-26

Läs mer ...

Hemcheck utvalt som deltagare i EU:s EIT Health initiativ Bridgehead Europe

2020-05-29

Läs mer ...

Utvärderingsavtal tecknat med Hemakim avseende potentiell distribution i Turkiet

2020-05-14

Läs mer ...

Kommuniké från Hemcheck Sweden AB årsstämma den 14 maj 2020

2020-05-14

Läs mer ...

Hemchecks kvartalsrapport för första kvartalet 2020

2020-05-07

Läs mer ...

Abonnemangsavtal tecknat med SYNLAB Sverige AB – första order inom primärvård

2020-04-20

Läs mer ...

Hemcheck offentliggör årsredovisning för 2019

2020-04-16

Läs mer ...

Kallelse till årsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ)

2020-04-08

Läs mer ...

Distributörsavtal tecknat med ANTISEL avseende distribution i Grekland och Cypern

2020-04-03

Läs mer ...

Uppdatering kring effekter från SARS-CoV-2

2020-04-01

Läs mer ...

Hemcheck söker en Quality Assurance manager - är det dig vi söker?

2020-02-25

Läs mer ...

Bokslutskommuniké för Hemcheck Sweden AB, Perioden 1 januari – 31 december samt kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2019

2020-02-20

Läs mer ...

Hemcheck på Labquality Days

2020-02-14

Läs mer ...

Användarundersökning på Capio S:t Görans sjukhus visar på 100% stöd hos deltagande personal för Hemchecks produktkoncept

2020-02-07

Läs mer ...

Hemcheck uppmärksammat som ett av topp tio medicinteknikbolag i Europa av MedTech Outlook

2020-01-21

Läs mer ...

Studie genomförd på Capio S:t Görans sjukhus visar signifikant lägre hemolysfrekvens med användning av Hemchecks produktkoncept

2020-01-09

Läs mer ...

Hemcheck deltog vid EIT Health Matchmaking-event i Paris

2019-12-19

Läs mer ...

Hemcheck tecknar samarbetsavtal med Siemens Healthineers

2019-12-10

Läs mer ...

Hemcheck ställde ut vid PNA-dagarna i Boden

2019-11-29

Läs mer ...

Medica - världens största mässa med fokus på medicinteknik

2019-11-28

Läs mer ...

Hemchecks kvartalsrapport för tredje kvartalet, samt för perioden 1 januari – 30 september 2019

2019-11-15

Läs mer ...

Framtidens lösningar i fokus på Swedish LabDays 2019

2019-10-23

Läs mer ...

Hemcheck utökar CE-märkning avseende v-Test till att inkludera serumrör – expanderar möjlig marknad

2019-10-14

Läs mer ...

Hemcheck och Capio S:t Görans sjukhus i studie om att minska hemolys i blodprover på akutmottagningen

2019-10-11

Läs mer ...

Starkt program och nya kontakter – på DiaLabXpo i Köpenhamn

2019-09-29

Läs mer ...

Hemcheck på LabDays 2019

2019-09-24

Läs mer ...

Intensiva dagar i Manchester 3-5 september

2019-09-18

Läs mer ...

Hemchecks kvartalsrapport för andra kvartalet, samt för perioden 1 januari – 30 juni 2019

2019-08-30

Läs mer ...

Hemcheck utvalda till MedTech Mission to NHS Expo 2019

2019-08-29

Läs mer ...

Hemcheck tecknar avtal med SHL om utökning av produktionskapacitet

2019-08-29

Läs mer ...

Hemcheck med på Introduce Investor Days i Stockholm

2019-08-28

Läs mer ...

Hälsoekonomisk analys räknar ut effekterna

2019-08-21

Läs mer ...

Vd-ord sommar

2019-07-18

Läs mer ...

Hemcheck på MedFIT i Lille

2019-06-28

Läs mer ...

Hemcheck utvalt som deltagare i EU:s  EIT Health-initiativ GoGlobal Canada

2019-06-05

Läs mer ...

Hemcheck tog plats på EuroMedLab

2019-05-30

Läs mer ...

Vetenskaplig artikel om Hemchecks blodgastest i en av de största studierna på området

2019-05-30

Läs mer ...

Hemcheck deltar vid EuroMedLab

2019-05-16

Läs mer ...

”Jag tror verkligen på Hemcheck”

2019-05-16

Läs mer ...

Kommuniké från årsstämma i Hemcheck Sweden AB (PUBL)

2019-05-14

Läs mer ...

Vetenskaplig artikel om Hemchecks blodgastest

2019-05-09

Läs mer ...

Hemcheck AB, kvartalsrapport första kvartalet 2019

2019-05-09

Läs mer ...

Hallå där…

2019-04-18

Läs mer ...

Hemcheck kallar till årsstämma

2019-04-12

Läs mer ...

Hemcheck offentliggör årsredovisning för 2018

2019-04-12

Läs mer ...

Stort intresse för Hemchecks lösning

2019-04-04

Läs mer ...

Joen Averstad ny vd för Hemcheck Sweden AB

2019-04-01

Läs mer ...

Styrelsen i Hemcheck Sweden AB har beslutat om emission av teckningsoptioner

2019-04-01

Läs mer ...

Vd-ord mars

2019-03-22

Läs mer ...

Hemcheck till EFML-konferensen i Zagreb

2019-02-28

Läs mer ...

Hemchecks bokslutskomuniké för 2018

2019-02-20

Läs mer ...

Hemchecks hemolystest för blodprov med vakuumrör nu CE-märkt

2018-12-20

Läs mer ...

Hemcheck avslutar valideringsfasen för blodprovstestet avsett för vakuumrör

2018-12-18

Läs mer ...

”Det här är en spännande fas”

2018-11-22

Läs mer ...

HemChecks hemolystest för blodgassprutor CE-märkt

2018-11-16

Läs mer ...

Hemcheck AB, kvartalsrapport tredje kvartalet 2018

2018-11-15

Läs mer ...

Hallå där…

2018-11-01

Läs mer ...

Hemchecks blodprovstest godkänt i verifieringsfasen

2018-10-26

Läs mer ...

Peter Andersson – Ny sälj- och marknadschef hos Hemcheck

2018-10-10

Läs mer ...

HemCheck avslutar valideringsfasen för blodgastest

2018-09-28

Läs mer ...

Maria Bohlin – ny kvalitetssamordnare hos HemCheck

2018-09-27

Läs mer ...

HemCheck rekryterar ny sälj- och marknadschef

2018-09-06

Läs mer ...

Verifieringsfasen är genomförd – med gott resultat

2018-09-04

Läs mer ...

HemCheck AB offentliggör kvartalsrapport för andra kvartalet 2018

2018-08-31

Läs mer ...

HemCheck på LINUS-dagarna i Linköping

2018-08-30

Läs mer ...

HemCheck avslutar verifieringsfasen för blodgastest

2018-08-23

Läs mer ...

HemCheck rekryterar sälj- och marknadschef

2018-08-06

Läs mer ...

Vd-ord juni

2018-07-10

Läs mer ...

Ett steg närmare lansering

2018-07-02

Läs mer ...

HemCheck deltar i Nordiska kongressen för klinisk kemi

2018-06-14

Läs mer ...

Vd-ord maj

2018-06-13

Läs mer ...

HemCheck bland de bästa noteringarna i kategorin mikrobolag

2018-06-05

Läs mer ...

CE-märkningen går in i nästa fas

2018-05-31

Läs mer ...

Karin Dahllöf – ny styrelseledamot i HemCheck

2018-05-15

Läs mer ...

Anna Dalgaard blir ny styrelseordförande i HemCheck

2018-05-15

Läs mer ...

Hemcheck: Beslut vid årsstämma i Hemcheck Sweden AB 2018

2018-05-14

Läs mer ...

HemCheck AB, kvartalsrapport första kvartalet 2018

2018-05-09

Läs mer ...

HemCheck tecknar avtal med globala Scanfil

2018-04-13

Läs mer ...

HemCheck tecknar avtal med globala Scanfil

2018-04-13

Läs mer ...

Hemcheck offentliggör årsredovisning för 2017

2018-04-12

Läs mer ...

Hemcheck kallar till årsstämma

2018-04-12

Läs mer ...

HemCheck söker Klinisk samordnare

2018-04-06

Läs mer ...

Hemcheck presenterar resultat från studie om hemolys i blodgasprover

2018-03-29

Läs mer ...

HemCheck Sweden AB byter Certified Advisor

2018-03-27

Läs mer ...

Fortsatt fokus på CE-märkning under 2018

2018-03-26

Läs mer ...

HemCheck participates in SWEETs18

2018-03-07

Läs mer ...

Viktigt patent beviljas av USPTO

2018-02-14

Läs mer ...

Hemchecks teckningsoption av serie TO 1 nyttjades till cirka 96,3 %

2018-02-13

Läs mer ...

Företagspresentation på Aktiedagen 30/1 i Lund

2018-01-30

Läs mer ...

Idag inleds teckningsperioden för teckningsoption TO 1

2018-01-29

Läs mer ...

Bokslutskommuniké för helåret 2017 och kvartalsrapport för fjärde kvartalet

2018-01-26

Läs mer ...

Måndag den 29 januari inleds teckningsperioden för teckningsoption TO 1

2018-01-25

Läs mer ...

HemCheck och Region Västmanland i studie om hemolyserade blodgasprov

2018-01-23

Läs mer ...

HemCheck deltar vid årets första event med Feminvest och Analyst Group

2018-01-16

Läs mer ...

Träffa HemCheck på Aktiedagen

2018-01-12

Läs mer ...

HemCheck tecknar avtal med globala SHL Group

2018-01-11

Läs mer ...

Videopresentation från Investerarträffen den 6 december

2017-12-22

Läs mer ...

Hemolysdetektion vid blodgasanalys nytt område för HemCheck

2017-12-05

Läs mer ...

Viktigt patent beviljas av PRV

2017-11-23

Läs mer ...

HemChecks avläsare kalibrerad med toppresultat

2017-11-20

Läs mer ...

Checkpoint November 2017

2017-11-20

Läs mer ...

Välkommen på investerarträff i Stockholm, onsdagen 6 december

2017-11-16

Läs mer ...

HemCheck söker nya svar – tillsammans med forskare från Karolinska Institutet

2017-11-09

Läs mer ...

Kvartalsrapport Q3 2017

2017-10-30

Läs mer ...

Etikprövningsnämnden godkänner HemChecks ansökan

2017-10-26

Läs mer ...

HemCheck tar stöd av Oysterberry för IR och kommunikation

2017-10-23

Läs mer ...

Företagsmingel på Karolinska institutet

2017-10-10

Läs mer ...

Läs om HemCheck i Vårdfokus!

2017-10-04

Läs mer ...

HemCheck deltog på Flisa kongressen

2017-09-20

Läs mer ...

Företagspresentation den 28 augusti 2017

2017-09-08

Läs mer ...

Kvartalsrapport Q2 2017

2017-08-28

Läs mer ...

Stort intresse för hemCheck på LINUS dagarna i Visby!

2017-08-24

Läs mer ...

Artikel i Privata Affärer om hemCheck

2017-08-22

Läs mer ...

Ny produktchef på hemCheck

2017-08-21

Läs mer ...

Möt hemChecks vd på Investerardagen 28 augusti

2017-08-18

Läs mer ...

Hemcheck Sweden AB (publ) presenterar resultat från användartester vid Centralsjukshuset Karlstad

2017-06-21

Läs mer ...

En intervju med vd Annelie Brolinson i Värmlands Affärer

2017-06-15

Läs mer ...

Stämmokommuniké ÅS 2017

2017-05-30

Läs mer ...

Delårsrapport Q1 2017 - Regulatorisk

2017-05-12

Läs mer ...

Delårsrapport Q1 2017 - Regulatorisk

2017-05-12

Läs mer ...

Hemcheck Sweden AB (publ) meddelar att bolaget byter huvudspråk till svenska i sin kommunikation med marknaden.

2017-05-12

Läs mer ...

Hemcheck Sweden AB (publ) meddelar att bolaget byter huvudspråk till svenska i sin kommunikation med marknaden.

2017-05-12

Läs mer ...

Checkpoint Maj 2017

2017-05-04

Läs mer ...

Hemcheck Sweden AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2016 - Regulatorisk

2017-04-28

Läs mer ...

Hemcheck Sweden AB (publ) kallar till årsstämma - Regulatorisk

2017-03-28

Läs mer ...

hemCheck attends the 4th EFLM-BD European Conference on Preanalytical Phase in Amsterdam

2017-03-24

Läs mer ...

hemCheck har godkänts för handel på Nasdaq First North - Regulatorisk

2017-03-13

Läs mer ...

hemChecks introduktion på Nasdaq First North senareläggs

2017-03-09

Läs mer ...

hemChecks introduktion på Nasdaq First North senareläggs

2017-03-09

Läs mer ...

hemCheck: Rättelse avseende lock-up för teckningsåtagare i hemChecks prospekt

2017-02-16

Läs mer ...

Press release - Rättelse avseende lock-up för teckningsåtagare i hemChecks prospekt

2017-02-16

Läs mer ...

Press release - Rättelse avseende lock-up för teckningsåtagare i hemChecks prospekt

2017-02-16

Läs mer ...

hemCheck: Rättelse avseende lock-up för teckningsåtagare i hemChecks prospekt

2017-02-16

Läs mer ...

hemChecks emission övertecknad

2017-02-10

Läs mer ...

hemCheck presenterar sitt erbjudande på Aktiedagen i Lund

2017-02-01

Läs mer ...

hemCheck: Rättelse avseende adresser till vissa teckningsåtagare i hemChecks prospekt

2017-01-18

Läs mer ...

hemCheck inleder teckningsperiod för nyemission om 28,2 MSEK inför notering på Nasdaq First North

2017-01-18

Läs mer ...

hemCheck offentliggör prospekt avseende nyemission om 28,2 MSEK inför notering på Nasdaq First North

2017-01-17

Läs mer ...

Press release - hemcheck offentliggör prospekt

2017-01-17

Läs mer ...

Se vår nya film om hemCheck AB och HELGE™

2017-01-09

Läs mer ...

Annelie Brolinson på Handelskammarens frukostseminarie i Karlstad

2017-01-09

Läs mer ...