17 maj 2022

Årsstämma för Hemcheck Sweden AB

10 maj 2022

Delårsrapport för första kvartalet

5 april 2022

Årsredovisningen för 2021 publiceras

14 februari 2022

Bokslutskommuniké för helåret 2021

19 november 2021
Delårsrapport för årets första nio månader

31 augusti 2021
Delårsrapport för första halvåret

12 maj 2021
Årsstämma för Hemcheck Sweden AB

7 maj 2021
Delårsrapport för första kvartalet

14 april 2021
Årsredovisningen för 2020 publiceras

19 februari 2021
Bokslutskommuniké för helåret 2020