14 februari 2023

Bokslutskommuniké för helåret 2022

17 November 2022

Delårsrapport för tredje kvartalet

30 augusti 2022

Delårsrapport för andra kvartalet

20 juni 2022

Årsstämma för Hemcheck Sweden AB

30 maj 2022

Delårsrapport för första kvartalet

23 maj 2022

Årsredovisningen för 2021 publiceras

14 februari 2022

Bokslutskommuniké för helåret 2021