Joen Averstad ny vd för Hemcheck Sweden AB

Styrelsen för Hemcheck Sweden AB har beslutat att utse Joen Averstad till ny verkställande direktör för Hemcheck Sweden AB. Annelie Brolinson, som varit bolagets vd sedan 2012, övergår till positionen som operativ chef för Hemcheck.

Joen har en bakgrund som managementkonsult på McKinsey & Company och Qvartz, där han framförallt arbetat med utveckling av privata och offentliga hälso- och sjukvårds-organisationer, både i Sverige och internationellt. Joen har exempelvis arbetat med flödesoptimering på akutmottagningar; utveckling av nya ersättningsmodeller för akutsjukvården; kostnadsminskningar och kvalitetsförbättringar inom både akut och elektiv vård samt laboratorieverksamhet. Han har i tillägg även arbetat med att utveckla nya go-to-market modeller för globala läkemedelsföretag och har erfarenhet av att arbeta med företagsförvärv, tillväxtstrategier, och offentlig upphandling. Innan han blev managementkonsult var Joen professionell fotbollsspelare och sitter idag i styrelsen för en av de största fotbollsklubbarna i Sverige. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Joen tillträder som ny vd från och med 15 maj 2019. Han har inför tillträdandet av tjänsten åtagit sig att investera i bolaget genom att köpa 600 000 teckningsoptioner, vilket först måste godkännas av årsstämman den 14 maj.

Jag är glad över att kunna presentera Joen Averstad som ny vd för Hemcheck. Han tillför Hemcheck ytterligare kompetens inom områden som kommersialisering och verksamhetsutveckling, när vi nu marknadslanserar produktkonceptet Helge i Sverige och internationellt, säger Anna Dalgaard, styrelseordförande i Hemcheck.

Hemcheck har en innovativ och unik lösning som möjliggör stora besparingar, bättre flöden och en ökad patientsäkerhet inom vården. Det ska bli mycket spännande att, tillsammans med Hemchecks team och styrelse, få vara med på resan framåt säger Joen Averstad.

Jag vill dessutom varmt tacka Annelie Brolinson för de insatser som hon på ett mycket förtjänstfullt sätt gjort under sin tid som vd. Annelie har varit en drivande kraft i Hemchecks utveckling. Nu antar hon på egen begäran en annan viktig post som operativ chef för bolaget, säger Anna Dalgaard.

Jag har varit vd för Hemcheck i sju år och det har varit en både spännande och rolig tid, där vi gått från idé och försök till färdiga produkter. Nu förändras Hemcheck i och med att vi tar de första stegen ut på marknaden. Då känns det naturligt att även jag går in i en ny roll. Hemcheck har fantastiska lösningar och ett starkt och kompetent team. Jag är glad över att välkomna Joen till teamet och ser fram emot att tillsammans förverkliga Hemchecks vision, säger Annelie Brolinson.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Dalgaard, styrelseordförande

E-post: anna.dalgaard@hemcheck.com

Viktig information

Denna information är sådan information som HemCheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2019 klockan 10.45.

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar produktkonceptet Helge, ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. 

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.