per den 30 juni 2021

 

Namn Antal Aktier Andel av röster och kapital
Almi Invest Norra mellansverige 1 698 158 8,80%
Olcon engineering aktiebolag 1 256 657 6,52%
Stockholm Karlstad invest AB 1 256 325 6,51%
Nordnet Pensionsförsäkring 956 872 4,96%
Mathias Karlsson 888 050 4,60%
Avanza Pension 822 460 4,26%
Swedbank AS 700 004 3,63%
SHL Group AB 540 777 2,80%
Övriga 11 168 927 57,91%
Totalt 19 288 230 100,00%