per den 30 juni 2020

 

Namn Antal Aktier Andel av röster och kapital
Stockholm Karlstad invest AB 1 256 325 8,00%
Olcon engineering aktiebolag 1 137 609 7,24%
Almi Invest Norra mellansverige 960 063 6,11%
Mathias Karlsson 888 050 5,65%
Avanza Pension 637 480 4,06%
Swedbank AS 576 572 3,67%
SHL Group AB 540 777 3,44%
Övriga 9 711 354 61,82%
Totalt 15 708 230 100,00%