per den 31 mars 2020

 

Namn Antal Aktier Andel av röster och kapital
Stockholm Karlstad invest AB 1 256 325 8,00%
Olcon engineering aktiebolag 1 137 609 7,24%
Almi Invest Norra mellansverige 960 063 6,11%
Mathias Karlsson 888 050 5,65%
Avanza Pension 615 430 3,92%
Swedbank AS 582 271 3,71%
SHL Group AB 540 777 3,44%
Övriga 9 727 705 61,93%
Totalt 15 708 230 100,00%