per den 31 mars 2021

 

Namn Antal Aktier Andel av röster och kapital
Almi Invest Norra mellansverige 1 698 158 8,80%
Olcon engineering aktiebolag 1 256 657 6,52%
Stockholm Karlstad invest AB 1 256 325 6,51%
Nordnet Pensionsförsäkring 1 081 212 5,61%
Avanza Pension 997 863 5,17%
Mathias Karlsson 888 050 4,60%
Swedbank AS 600 063 3,11%
SHL Group AB 540 777 2,80%
Övriga 10 969 125 56,87%
Totalt 19 288 230 100,00%