per den 30 juni 2022

 

Namn Antal Aktier Andel av röster och kapital
Almi Invest Norra mellansverige 1 698 158 8,80%
Olcon engineering aktiebolag 1 256 657 6,52%
Stockholm Karlstad invest AB 1 256 325 6,51%
Mathias Karlsson 888 050 4,60%
Avanza Pension 787 572 4,08%
SHL Medical AB 540 777 2,80%
Swedbank AS 539 839 2,80%
Per Lindgren 372 931 1,93%
Övriga 11 947 921 61,94%
Totalt 19 288 230 100,00%