per den 31 mars 2022

 

Namn Antal Aktier Andel av röster och kapital
Almi Invest Norra mellansverige 1 698 158 8,80%
Olcon engineering aktiebolag 1 256 657 6,52%
Stockholm Karlstad invest AB 1 256 325 6,51%
Mathias Karlsson 888 050 4,60%
Avanza Pension 883 544 4,58%
Swedbank AS 808 180 4,19%
SHL Medical AB 540 777 2,80%
Per Lindgren 372 931 1,93%
Övriga 11 583 608 60,06%
Totalt 19 288 230 100,00%