per den 31 december 2023

 

Namn Antal Aktier Andel av röster och kapital
Andra Februari AB 77 625 569 26,4%
Bio Vitos Norge AS 63 517 318 21,6%
Double Bond Pharmaceutical AB 27 983 435 9,5%
Ann Carnefeldt Crogh 24 924 051 8,5%
Norvolt AS 10 000 000 3,4%
Strömsnäs Herrgård AB 8 244 909 2,8%
Morten Skjönberg 8 199 017 2,8%
UBS Switzerland AG 7 600 017 2,6%
Övriga 65 926 630 22,4%
Totalt 294 020 946 100%