per den 30 september 2021

 

Namn Antal Aktier Andel av röster och kapital
Almi Invest Norra mellansverige 1 698 158 8,80%
Olcon engineering aktiebolag 1 256 657 6,52%
Stockholm Karlstad invest AB 1 256 325 6,51%
Mathias Karlsson 888 050 4,60%
Avanza Pension 818 773 4,24%
Nordnet Pensionsförsäkring 786 417 4,08%
Swedbank AS 773 171 4,01%
SHL Group AB 540 777 2,80%
Övriga 11 269 927 58,43%
Totalt 19 288 230 100,00%