per den 31 december 2021

 

Namn Antal Aktier Andel av röster och kapital
Almi Invest Norra mellansverige 1 698 158 8,80%
Olcon engineering aktiebolag 1 256 657 6,52%
Stockholm Karlstad invest AB 1 256 325 6,51%
Mathias Karlsson 888 050 4,60%
Avanza Pension 841 640 4,36%
Swedbank AS 789 635 4,09%
SHL Medical AB 540 777 2,80%
Nordnet Pensionsförsäkring 506 066 2,62%
Övriga 11 510 922 59,68%
Totalt 19 288 230 100,00%