per den 31 december 2019

 

Namn Antal Aktier Andel av röster och kapital
Stockholm Karlstad invest AB 1 256 325 8,00%
Olcon engineering aktiebolag 1 137 609 7,24%
Almi Invest Norra mellansverige 1 010 166 6,43%
Mathias Karlsson 888 050 5,65%
Avanza Pension 779 990 4,97%
Swedbank AS 585 052 3,72%
SHL Group AB 540 777 3,44%
Övriga 9 510 261 60,54%
Totalt 15 708 230 100,00%