per den 30 september 2022

 

Namn Antal Aktier Andel av röster och kapital
Olcon engineering aktiebolag 3 267 308 9,51%
Stockholm Karlstad invest AB 3 266 445 9,50%
Almi Invest Norra mellansverige 1 698 158 4,94%
Avanza Pension 1 289 669 3,75%
Swedbank AS 1 176 699 3,42%
SHL Medical AB 1 146 404 3,34%
Mathias Karlsson 888 050 2,58%
Hjalmar Didrikson 881 380 2,56%
Övriga 20 752 833 60,39%
Totalt 34 366 946 100,00%