Hemcheck på LabDays 2019

9-10 september var det dags för LabDays 2019, Danmarks största fackmässa för laboratorieteknik. Det årliga eventet gästades av ett 70 tal utställare och cirka 1300 besökare.
– Den här var ett bra event för att skapa intresse, etablera kontakter och bygga nätverk med sjukvård och intresseorganisationer i Danmark i vår marknadsbearbetning på den danska marknaden, säger Peter Andersson.

Hemcheck var självklart på plats för att ta del av programmet och knyta nya kontakter med dansk sjukvård, inte minst inom laboratoriemedicin. Från Hemcheck deltog Peter Andersson, sälj- och marknadschef tillika vice vd.

– Programmet innehöll flera intressanta inslag. Ett inslag som stack ut lite extra var en givande paneldebatt angående framtidens laboratorium med representanter från bland annat medtech startups, life science företag, akademi och dansk laborantförening. I panelen diskuterades bland annat de möjligheter som ny teknologi och innovationer skapar för att effektivisera sjukvården och öka patientsäkerheten i Danmark. Där vi har en stark tro på att Hemchecks koncept kan fylla en viktig funktion och göra skillnad i en nära framtid.

Paneldebatt arrangerad av Biopeople – Denmark´s Life Science Cluster

Paneldebatten arrangerades av Biopeople – Denmark´s Life Science Cluster, som hjälper akademi och industri att utveckla idéer till nya projekt, produkter och tjänster för hälsa och välfärd. Utöver en intressant paneldebatt så gav Biopeople värdefulla ingångar för Hemcheck till den danska sjukvårdsmarknaden.

– Vi hade intressanta diskussioner med Biopeoples representant på mässan, vilket även ledde till bra kontakter inom akutsjukvård och klinisk biokemi som nu följs upp med personliga möten.

Läs mer om LabDays här.