Utvärderingsavtal med Hettich avseende potentiell distribution i Danmark förlängt till slutet av februari 2022

Hemcheck Sweden AB har förlängt utvärderingsavtalet med Hettich Labinstrument ApS (”Hettich”), avseende potentiell distribution i Danmark, till slutet av februari 2022. Utvärderingsavtalet är ingånget för att utvärdera ett möjligt samarbete. Efter den förlängda utvärderingsperioden kan avtalet övergå till ett distributörsavtal med samma villkor som tidigare.

-Båda parter är överens om att fortsätta och slutföra den utvärdering som är påbörjad, då det krävs lite mer tid än vad som estimerades från början, delvis drivet av pandemin. Vi ser fortsatt mycket positivt på ett möjligt längre samarbete med Hettich, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hettich

Hettich grundades 2001. Företaget är en av de ledande distributörerna av medicinteknisk utrustning i Danmark. Hettich är exempelvis lokal partner med den globala tillverkaren Greiner Bio-One samt Andreas Hettich GmbH & Co, med fokus på pre-analys.

Läs mer på: https://www.hettich.dk/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.