Utvärderingsavtal tecknat med Hemakim avseende potentiell distribution i Turkiet

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett 3 månader långt utvärderingsavtal, med start i juni 2020 och med möjlighet till en övergång till ett 33 månader långt distributörsavtal med Hemakim Tibbi Ürünler San.Ve Tic. A.S (”Hemakim”). Hemakim är en av de ledande distributörerna av medicinteknisk utrustning i Turkiet. Utvärderingsavtalet är ingånget för att utvärdera ett möjligt samarbete och marknadspotentialen i Turkiet, och distributörsavtalet kommer att vara exklusivt om båda parter vill gå vidare efter utvärderingsperioden. Hemakim har i och med avtalet förbundit sig till ett initialt köp av läsare och engångstester till ett värde av 10 000 EUR, förutsatt att avtalet fortsätter efter utvärderingsperioden.

– Hemakim är väl etablerade på den lokala marknaden som avtalet gäller och de har visat ett stort intresse för Hemcheck och potentialen för våra produkter. Vi ser fram emot att arbeta med Hemakim och hoppas att utvärderingsperioden kommer att vara framgångsrik, samt att detta kommer att leda till ett långsiktigt samarbete, säger Joen Averstad, VD för Hemcheck.

– Vi är väldigt glada över att vi tecknat avtal med Hemcheck. Vi ser fram emot utvärderingsperioden och vi har höga förhoppningar kring produkternas möjligheter på den turkiska marknaden, säger Aziz Eroglu, VD för Hemakim.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 076 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemakim

Hemakim är en familjeägd turkisk bolagsgrupp som grundades 1983. Bolagsgruppen består av flera olika bolag med olika inriktningar såsom in-vivo och in-vitro diagnostik, immunhematologi, mikrobiologi, etc. Hemakim har sitt huvudkontor i Istanbul och har flera regionala kontor och återförsäljare tvärs Turkiet. Gruppen har en omsättning på ca 50 miljoner USD. Hemakim är partner till flera stora internationella företag såsom Thermo Scientific.

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 klockan 10.00