Utvärderingsavtal tecknat med Hettich Labinstrument ApS avseende distribution i Danmark

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett fyra månader långt utvärderingsavtal med potentiell förlängning in i ett 24 månader långt distributörsavtal med Hettich Labinstrument ApS (”Hettich”) avseende den danska marknaden. Hettich är en av de ledande distributörerna av medicinteknisk utrustning i Danmark. Utvärderingsavtalet är ingånget för att utvärdera ett möjligt samarbete. Hettich har i och med avtalet förbundit sig till ett initialt köp av läsare och engångstester till ett värde av 8 000 EUR, förutsatt att avtalet fortsätter efter utvärderingsperioden.

– Hettich är en välrenommerad distributör i Danmark, med en profil som passar Hemcheck. De har varit väldigt tydliga med att de tror mycket på våra produkter och vi ser fram emot att arbeta med dem och hoppas på ett framgångsrikt samarbete, säger Joen Averstad, VD för Hemcheck.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Hemcheck och vi kommer att starta utvärderingen omgående, exempelvis genom att ställa ut på en av de större mässorna i Danmark och starta produkttester hos slutkunder, säger Søren Riis Vestergaard, VD på Hettich.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hettich Labinstrument ApS

Hettich grundades 2001. Företaget är en av de ledande distributörerna av medicinteknisk utrustning i Danmark. Hettich är exempelvis lokal partner med den globala tillverkaren Greiner Bio-One samt Andreas Hettich GmbH & Co, med fokus på pre-analys.

Läs mer på: https://www.hettich.dk/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.