Besök oss här för uppdaterade nyheter och information angående våra extra bolagsstämmor.

1 juni 2022

Signerat stämmoprotokoll

Hemcheck Sweden AB – Kallelse extra bolagsstämma

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier

Hemcheck Sweden AB – Fullmaktsformulär

Hemcheck Sweden AB – Anmälan och formulär för förhandsröstning

Styrelsens redogörelse 13.6

Revisorns yttrande

 

15 december 2020

Signerat stämmoprotokoll

Kallelse

Styrelsens redogörelse

Revisorns yttrande

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär