Besök oss här för uppdaterade nyheter och information angående våra extra bolagsstämmor.

 

15 december 2020

Signerat stämmoprotokoll

Kallelse

Styrelsens redogörelse

Revisorns yttrande

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär