Distributionsavtal tecknat avseende Förenade Arabemiraten

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett tre år långt distributörsavtal med Al Shomoukh Trading for Technical & Medical Supplies EST (”Astemed”). Astemed är en av de ledande distributörerna av medicinteknisk utrustning i Förenade Arabemiraten men är även aktiva i andra delar av mellanöstern och Nordafrika. Utvärderingsavtalet som tidigare tecknats med Gulf Drug har avslutats.

– Astemed är en stor och väletablerad distributör i regionen och har en profil och en ambition som passar Hemcheck bra. Vi hoppas att samarbetet blir framgångsrikt och vi ser fram emot att starta arbetet tillsammans med Astemed, säger Joen Averstad, VD för Hemcheck.

– Vi är väldigt nöjda över att starta detta samarbete med Hemcheck, och vi tror att produkterna har stor potential i marknaden. Vi ser fram emot att starta sälj- och marknadsarbetet med våra kunder, säger Ashraf Naguib, Vice president på Astemed.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, Vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Astemed

Astemed grundades 2003 med huvudkontor i Abu Dhabi. Det är en av de ledande distributörerna av medicinteknisk utrustning i Förenade Arabemiraten och i övriga mellanöstern. Astemed specialiserar sig inom flera områden såsom akutmedicin, intensivvård, kardiologi, etc. och är partner med globala tillverkare såsom Werfen.

Läs mer på: https://astemed.com/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.