Hemcheck uppnår CE märkning av sin nya produkt för blodgasmarknaden

Hemchecks nya produkt för blodgasmarknaden är nu CE-märkt. Bgs-Testet är ett hemolystest som kan ta emot en väsentligt större mängd blod än nuvarande tester och dessutom fungera fullt ut som en tät kork för blodgassprutor, där även så kallad avluftning kan ske, vilket innebär många fördelar för användarna.

CE-märkningen är en förutsättning för att produkten ska kunna säljas på den europeiska marknaden, och är slutresultatet av en lång kedja av olika processer som rör användarkrav, tekniska krav, regulatoriska krav, säkerhetskrav, användartester, etc.

– Det ligger mycket arbete bakom CE-märkningen och jag är väldigt glad att vi slutfört detta projekt nu, där alla i teamet varit inblandade. Arbetet med att marknadsföra produkten kommer nu att inledas på riktigt även om många möjliga kunder känt till att vi haft produkten under utveckling. Vi kommer snart att inleda skarpa tester hos möjliga kunder, och ser fram emot det fortsatta marknadsarbetet, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.