Hemcheck startar utvärdering i Liverpool

Hemcheck startar ett samarbete med Liverpool Heart and Chest Hospital för att utvärdera den potentiella kliniska nyttan av att använda Hemchecks produkter relaterat till den hjärtkirurgi som utförs på sjukhuset. Utvärderingen kommer att genomföras under de närmsta 6 månaderna.

– Vi ser hela tiden över möjligheter till olika samarbeten och Liverpool Heart and Chest Hospital har visat stort intresse för att utvärdera möjligheten till att använda våra produkter i detta nya område. Vi hoppas att utvärderingen kommer att falla väl ut då det kan leda till ökad marknadspotential för Hemcheck, säger Joen Averstad, VD på Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.