Hemcheck har fått en första utvärderingsorder från Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Hemcheck har fått en första utvärderingsorder från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ordern är av mindre ekonomiskt värde, men är potentiellt viktig då Sahlgrenska är ett av de större sjukhusen i norra Europa.

– Det är väldigt goda nyheter att Sahlgrenska vill utvärdera våra produkter. Även om den första ordern är av mindre ekonomiskt värde är den viktig då det kan vara ett första steg mot ett möjligt större samarbete med sjukhuset, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är skapa hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.