Framtidens lösningar i fokus på Swedish LabDays 2019

Den 2-3 oktober arrangerades Swedish LabDays på Stockholmsmässan. Bakom eventet stod branchorganisationen Swedish Labtech och tidningen Life Science Sweden med Kemivärlden, Nordens största tidskrift för bioteknik-, medicinteknik-, och läkemedelsindustri. Årets tema var ”Lab & Diagnostics of the future” och Hemcheck var självklart på plats.

61 utställare och nästan 1050 besökare deltog under eventets två dagar. Hemcheck närvarade för att ta del av både utställningen och det vetenskapliga programmet som eventet bjöd på.

– Det var ett bra vetenskapligt program med föreläsningar fokuserade på patientnära diagnostik för global hälsa samt utmaningar, trender och framtidsutsikter inom laboratoriemedicin. Det var genomgående meriterade föreläsare som till exempel verksamhetschefen för Karolinska Universitetslaboratoriet samt forskare från KTH, Karolinska Institutet och Sahlgrenska universitetssjukhuset tillsammans med företrädare för EU-organet EIT Health och ett flertal intressanta startup bolag inom diagnostik, säger Peter Andersson, sälj- och marknadschef tillika vice vd för Hemcheck.

Efter föreläsningarna fanns möjlighet till personliga möten med flera av föreläsarna, något som gav både värdefull information och vägledning inför den fortsatta bearbetningen av den svenska och nordiska marknaden, menar Peter.

– Deltagandet på mässor som den här tillsammans med LabDays i Århus och DiaLabXpo i Köpenhamn har gett oss betydelsefull feedback och viktiga kontakter för vår fortsatta produktlansering på den svenska och nordiska marknaden. Intresset från såväl läkare, forskare och bioanalytiker visar att det finns ett stort behov och därmed stora möjligheter för Hemchecks patientnära lösningar, inte minst inom akutsjukvård, prehospital vård och barnsjukvård.

Nästa upplaga av Swedish LabDays arrangeras 2021.

Läs mer om Swedish LabDays här.