Hemchecks kvartalsrapport för tredje kvartalet, samt för perioden 1 januari – 30 september 2021

Tredje kvartalet, juli – september 2021

• Rörelsens intäkter uppgick till 434 672 kr (110 718)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till ­3 042 351 kr (­2 572 972)

• Resultat per aktie uppgick till ­0,16 kr (­0,16)

Perioden januari – september 2021

• Rörelsens intäkter uppgick till 940 351 kr (164 695)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till ­10 479 781 kr (­8 564 428)

• Resultat per aktie uppgick till ­0,54 kr (­0,55)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com

Marknadsaktiviteten ökar när pandemin släpper greppet

Årets första tre kvartal har passerat och äntligen verkar det som att pandemin börjar släppa sitt järngrepp om stora delar av Europa. För oss på Hemcheck innebär det att vi tydligt ser att marknaderna börjar öppnas upp, och där möjligheter att träffa kunder och genomföra produkttester växer.

Under kvartalet och därefter har vi haft fortsatt framdrift trots bakslaget med det uppsagda avtalet med Capio. Vi tecknade ett utvärderingsavtal med danska Hettich Labinstrument ApS och vårt utvärderingsavtal med Hemakim i Turkiet omvandlades under sommaren till ett distributörsavatal. Vi fick också ytterligare en uppföljningsorder från FIND, Foundation for Innovative New Diagnostics, som använder Hemchecks lösning för hemolystest inom deras biobanksarbete. Möjligheten till fler uppföljande order bedöms som mycket god. Efter kvartalets utgång tillkom dessutom ett utvärderingsavtal med Sanova Pharma i Österrike och ett distributörsavtal med Cambridge Life Sciences i Storbritannien.

Vi har nu också för första gången på lång tid kunnat delta fysiskt på flera branschmässor, vilket skapar större möjligheter att marknadsföra våra lösningar.

Strax efter kvartalets utgång passerade Hemcheck en viktig milstolpe. För första gången i vår historia nådde vi över en miljon kronor i nettoomsättning sett på helårsbasis. Det är förstås glädjande och visar att vi är på rätt väg.

Vårt interna arbete fortsätter även det med hög energi. Vi anpassar oss nu till det nya IVDR-regelverket, som träder i kraft för produkter i den lägsta riskklassen i maj 2022, vilket därmed kommer att vara reglerande för Hemcheck och våra produkter. Vårt mål är att vara klara med det arbetet under första kvartalet 2022. Vi börjar samtidigt att närma oss CE-märkning för vår nya produkt för blodgasmarknaden, vilket vi informerade om i början av november. Vi fortsätter också att göra vetenskapliga framsteg. Vi har i samband med en konferens i Rom (GREAT meeting) om akutmedicin presenterat goda preliminära resultat från en studie som genomförs i Italien, och resultaten från vår studie tillsammans med sjukhuset Sant Pau i Barcelona kommer att presenteras på EuroMedLab som hålls i München i slutet av november. Detta är viktiga framsteg för att skapa mer marknadsföringsunderlag och evidens kring fördelarna med våra lösningar.

Totalt sett är vi på rätt väg. Det känns som om marknaderna börjar få luft under vingarna vilket kommer att gynna Hemcheck – nu återstår ett spännande sista kvartal av 2021.

Joen Averstad

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2021 klockan 08.30.