Uppdatering kring effekter från SARS-CoV-2

Vi får många frågor avseende effekter på Hemcheck från den pågående SARS-CoV-2 pandemin. På ett övergripande plan har det inte påverkat intresset för våra produkter, varken negativt eller positivt. Det vi upplevt är att fram till nu så har flera event, mässor och kundmöten antingen ställts in eller skjutits fram i tid. Det har även skett framskjutningar av planerade test av våra produkter hos möjliga kunder, på grund av den rådande situationen där det till exempel är svårt att besöka sjukhusen.

I tillägg till ovan, så följer vi på Hemcheck de rekommendationer som läggs fram av myndigheterna och vi har exempelvis arbetat mer hemifrån när det varit möjligt under de senaste veckorna.

Vi fortsätter att övervaka utvecklingen och håller en löpande dialog med våra intressenter.