Jesper Birgemo

VD

Jesper är VD för Hemcheck sedan november 2023. Jesper har en bakgrund från att bygga, förvalta och sälja företag och projekt inom privata välfärdssektorn och IT-branschen. Har tidigare arbetat som VD och Ekonomichef i olika branscher. Jesper Birgemo äger 0 aktier i Hemcheck.

Joen Averstad

CFO

Joen är CFO för Hemcheck sedan november 2023. Han har tidigare varit VD och tf VD för Hemcheck i över 4 år. Han har en bakgrund som managementkonsult på McKinsey & Company och Qvartz, där han framförallt arbetat med utveckling av privata och offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer, både i Sverige och internationellt. Han är i övrigt är styrelseledamot i flera styrelser. Joen är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Joen Averstad äger 91.547 aktier i Hemcheck.