Jesper Birgemo

VD

Jesper är VD för Bio Vitos Pharma AB sedan november 2023. Jesper har en bakgrund från att bygga, förvalta och sälja företag och projekt inom privata välfärdssektorn och IT-branschen. Har tidigare arbetat som VD och Ekonomichef i olika branscher. Jesper Birgemo äger 2 940 209 aktier i Hemcheck.

Joen Averstad

CFO

Joen är CFO för Bio Vitos Pharma AB sedan november 2023. Han har tidigare varit VD och tf VD för Hemcheck i över 4 år. Han har en bakgrund som managementkonsult på McKinsey & Company och Qvartz, där han framförallt arbetat med utveckling av privata och offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer, både i Sverige och internationellt. Han är i övrigt är styrelseledamot i flera styrelser. Joen är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Joen Averstad äger 91.547 aktier i Bio Vitos Pharma.