Joen Averstad

tf VD

Joen är tf VD för Hemcheck. Han har tidigare varit VD för Hemcheck i över 3,5 år. Han har en bakgrund som managementkonsult på McKinsey & Company och Qvartz, där han framförallt arbetat med utveckling av privata och offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer, både i Sverige och internationellt. Han är i övrigt är styrelseledamot i flera styrelser. Joen är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Joen Averstad äger 91.547 aktier i Hemcheck.

Peter Andersson

Sälj- och marknadschef

Peter är sälj- och marknadschef, tillika vice vd, hos Hemcheck sedan 2018. Han kommer närmast från posten som Country Manager på M Care AB. Under perioden 1993-2018 var han verksam som General Manager för Sarstedt AB, inriktat på produkter och instrument inom laboratoriemedicin. Peter är utbildad civilekonom med inriktning på marknadsföring och organisation från Handelshögskolan i Göteborg. Peter Andersson äger 120.000 optioner och inga aktier i Hemcheck.