Nedan finns information avseende fortsatt notering i och med transaktionen med Bio Vitos

20230828 – Bolagsbeskrivning – FINAL