Första order mottagen från Hemcheck:s indonesiska distributör PT Setia Guna Medika

Hemcheck Sweden AB har fått sin första order från sin indonesiska distributör, PT Setia Guna Medika, en ledande distributör av laboratorie- och medicinteknisk utrustning i Indonesien. Ordern är inom ramen för tidigare avtalade volymer.

– Vi har redan startat produktutvärderingar i landet och denna order är en viktig markör för aktivitet i säljarbetet. Vi hoppas att fortsatt marknadsbearbetning kommer att ge uppföljningsordrar, säger Joen Averstad, Vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om PT Setia Guna Medika

PT Setia Guna Medika grundades 2002 med huvudkontor i Jakarta. Bolaget täcker hela den indonesiska marknaden och representerar flera internationella medicintekniska, bolag framförallt från USA och Asien, med fokus på laboratoriemedicin.

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.