Hemcheck går in i slutlig valideringsfas avseende ny produkt för blodgasmarknaden

Hemcheck har avslutat verifieringsfasen avseende den nya produkten för blodgasmarknaden och går nu in i en slutlig valideringsfas där användarvänlighet och prestanda kommer att utvärderas i en tänkt användarmiljö. Detta är den sista viktiga fasen innan en CE-märkning kan göras, vilket är nödvändigt för att produkten ska få säljas på den europeiska marknaden.

Den nya produkten heter bgs-Test (bgs står för blood gas syringe) och är ett hemolystest som kan ta emot en väsentligt större mängd blod än nuvarande tester och dessutom fungera fullt ut som en tät kork för blodgassprutor, där även så kallad avluftning kan ske. Detta möjliggör integrering av hemolyskontroll i patientnära tester såsom blodgasanalyser, inklusive bättre anpassning till befintliga arbetsflöden. Det expanderar också Hemchecks adresserbara marknad då bgs-testet kan användas på flera sorters sprutor. Slutligen skapar det ännu bättre förutsättningar för att kombinera vårt produkterbjudande med andra aktörers erbjudanden.

Det ligger mycket arbete bakom att vi kommit dit vi är nu med bgs-Testet och vi ser fram emot det sista arbetet för att ta produkten till CE-märkning. Målsättningen är att slutföra arbetet innan årsskiftet och att själva CE-märkningen kommer troligen att ske i början på januari. Vi jobbar även vidare med de patentansökningar som ligger till grund för produkten vilket är en viktig del i hur vi bygger värde i bolaget, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 076 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att skapa hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.