Hemcheck deltar vid EuroMedLab

19-23 maj arrangerar International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) och European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFML) sin 23:e europeiska kongress i klinisk kemi och laboratoriemedicin, även kallad EuroMedLab. Konferensen, som arrangeras i Barcelona, är ett av de viktigaste europeiska evenemangen inom laboratoriemedicin under 2019 sett till innehåll och deltagare. Konferensen riktar sig främst till specialister inom klinisk kemi och laboratoriemedicin. Hemcheck är självklart på plats för att presentera sin tjänst för patientnära hemolysdetektion.

– Med vårt deltagande vill vi väcka intresse på den europeiska marknaden och så klart knyta viktiga kontakter för att nå den marknaden, säger Hemchecks marknadschef Peter Andersson.

Planerar du att delta vid eventet? Boka gärna ett möte med någon av Hemchecks representanter för att se hur Hemchecks patientnära hemolystest kan bidra till högre analys- och patientsäkerhet, minskad arbetsbelastning, ökade tidsvinster och sänkta sjukvårdskostnader inom din organisation.

Du hittar Hemcheck i monter #194.

Boka möte här.