Hemcheck erhåller Intention to Grant från det Europeiska patentverket

Hemcheck Sweden AB har fått ett så kallat ”Intention to Grant” från det Europeiska patentverket, ”EPO”, avseende patentansökan för sin filterlösning. Detta innebär att EPO avser godkänna ansökan efter att vissa formella steg genomförts. Patentet är sedan tidigare godkänt i Sverige och i USA.

–Det är mycket glädjande att vi tagit detta viktiga steg mot ett godkännande av denna patentansökan på den europeiska marknaden. Det möjliga patentet är av stor vikt då det skyddar en kritisk del av vår unika lösning för att snabbt kunna detektera hemolys i blodprover, säger Hemchecks vd Joen Averstad.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.