Hemcheck erhåller order från forskningsprogram i USA

Hemcheck Sweden AB har fått en order från AREVA research program i USA. Ordern är en första order, är av mindre ekonomiskt värde och avser forskningsbruk. AREVA är ett forskningsprogram under The Geneva Foundation, som är en icke-vinstdrivande organisation som fokuserar på forskning, utveckling och utbildning inom miltärmedicin. AREVA har samarbete med privata aktörer, akademiska lärosäten och med statliga myndigheter och organ såsom den amerikanska militären och FDA.

-Det är väldigt spännande att vi fått denna order. Den amerikanska marknaden är väldigt stor och AREVA har ett stort nätverk med intressanta organisationer. Även om vi inte har FDA godkännande så tror vi att detta samarbete kan leda till fler kommersiella möjligheter längre fram, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.