Richard Wall

Ordförande

Ordförande sedan 2023. Militär kadettutbildning/ ledning, kurser i företagsekonomi samt utbildning inom elinstallation. Richard har en utbildning och har varit anställd i det militära inom flygvapnet. Han har haft ledningsfunktioner inom servicenäringen med totalt över 500 anställda under tiden 1988 till 1998. Han har sedan arbetat som Försäljningschef på Ahlsell och är grundare av Wallmega AB. Han är idag VD i Wallmega AB. Han är även styrelseledamot i Wall Group AB, Wiam Holding AB samt Målerimästarna Stockholm AB. Richard äger inga aktier i bolaget. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Bo Ziedén

Ledamot

Ledamot sedan 2024. Dr Bo Ziedén är läkare med specialistutbildning inom internmedicin samt strokemedicin. Han har över 30 års erfarenhet av kliniskt arbete samt att genomföra och publicera kliniska studier med fokus på kardiovaskulära risker och stroke. Bo äger inga aktier i bolaget. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Igor Lokot

Ledamot

Ledamot sedan 2023. PhD i bioorganisk kemi. Igor har mer än 20 års erfarenhet inom Life Science som FoU direktör och VD, samt även i noterad miljö. Han är idag VD på DBP, listat på Spotlight. Igor äger inga aktier direkt samt 31 114 714 aktier indirekt via bolag (DBP). Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.