Anna Dalgaard

Ordförande

Ledamot sedan 2016. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har även studerat vid Karolinska Institutet. Erfarenhet: Anna har omfattande erfarenhet inom health care med erfarenhet som konsult inom sjukvårdssektorn från McKinsey & Company, chef för affärsutveckling på Colonix Medical och projektchef hos Scandinavian Health Partner. Anna är även medgrundare till vårdbolagen Health Navigator AB och Aktiv Hälsostyrning i Sverige AB. Anna är för närvarande styrelseledamot i Ortivus AB (publ), ADDI Medical AB, WordDiagnostics AB och NRATIV AB. Anna Dalgaard äger 152.100 aktier i Hemcheck. Dalgaard äger också indirekt 52.000 aktier i Hemcheck. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Mathias Karlsson

Ledamot

Mathias Karlsson, är medgrundare till Hemcheck Sweden AB. Han är styrelsemedlem sedan 2022 men har tidigare varit styrelseledamot i bolaget. Mathias är läkare och har en doktorsavhandling vid Karolinska Institutet inom området perinatal asfyxi. Han är VD för företaget Equalis, en leverantör av system för extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin, bild- och funktionsmedicin samt patientnära analyser. Mathias Karlsson är även grundare och styrelseledamot i Calmark. Mathias Karlsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till större aktieägare. Han innehar 888 050 aktier i bolaget.

Hjalmar Didrikson

Ledamot

Ledamot sedan 2010. Var ordförande mellan 2010 och 2015. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hjalmar Didrikson är medgrundare till Bolaget och medgrundare till investmentbolaget Alfvén & Didrikson AB. Hjalmar har en bred internationell erfarenhet från investeringsbranschen. Hjalmar har jobbat som Senior Director på EQT (Stockholm och Warszawa) och tidigare även på FSN Capital Partners (Oslo) och UBS Investment Bank (London). Hjalmar Didrikson äger 881.380 aktier i Hemcheck. Didrikson äger också indirekt 80.300 aktier via Karlsson foundation och 3.266.445 aktier via delägarskap i Stockholm Karlstad Invest. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Karin Dahllöf

Ledamot

Ledamot sedan 2018. Biomedicinsk analytiker. Karin har mer än 27 års erfarenhet från företagsledning, marknadsföring och försäljning i internationella medicintekniska bolag såsom HemoCue AB, CellaVision AB, Bonesupport AB, Chromogenix AB i Sverige, EKF Diagnostics Ltd. i UK, och Vidacare B.V. i Nederländerna. Hon arbetar idag som VD för Monivent AB. Karin är styrelseledamot i Boule Diagnostics AB och Histolab Products AB. Karin Dahllöf äger 43.051 aktier i Hemcheck. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Oberoende i förhållande till större aktieägare.