Anna Dalgaard

Ordförande

Ledamot sedan 2016. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har även studerat vid Karolinska Institutet. Erfarenhet: Anna har omfattande erfarenhet inom health care med erfarenhet som konsult inom sjukvårdssektorn från McKinsey & Company, chef för affärsutveckling på Colonix Medical och projektchef hos Scandinavian Health Partner. Anna är även medgrundare till vårdbolagen Health Navigator AB och Aktiv Hälsostyrning i Sverige AB. Anna är för närvarande styrelseledamot i Ortivus AB (publ), ADDI Medical AB, WordDiagnostics AB och NRATIV AB. Anna Dalgaard äger 58.500 aktier i Hemcheck. Dalgaard äger också indirekt 20.000 aktier i Hemcheck. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Jenni Björnulfson

Ledamot

Ledamot sedan 2016. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har även studerat vid Karolinska Institutet. Erfarenhet: Jenni har omfattande erfarenhet från finansmarknaden efter att bland annat ha arbetat med corporate finance i tio år på Handelsbanken Markets och Alfred Berg Fondkommission/ABN AMRO samt i tre år som aktieanalytiker på Standard & Poor’s och ABG Sundal Collier. Jenni har även arbetat som affärsområdeschef på Global Health Partner, CFO på Promore Pharma samt Cinclus Pharma och arbetar idag som CFO på LIDDS. Jenni är här utöver styrelseledamot i The C Story AB. Jenni Björnulfsson äger 5.000 aktier i Hemcheck. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Hjalmar Didrikson

Ledamot

Ledamot sedan 2010. Var ordförande mellan 2010 och 2015. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hjalmar Didrikson är medgrundare till Bolaget och medgrundare till investmentbolaget Alfvén & Didrikson AB. Hjalmar har en bred internationell erfarenhet från investeringsbranschen. Hjalmar har jobbat som Senior Director på EQT (Stockholm och Warszawa) och tidigare även på FSN Capital Partners (Oslo) och UBS Investment Bank (London). Hjalmar Didrikson äger 338.996 aktier i Hemcheck. Didrikson äger också indirekt 80.300 aktier via Karlsson foundation och 1.256.325 aktier via delägarskap i Stockholm Karlstad Invest. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Torbjörn Koivisto

Ledamot

Ledamot sedan 2016. Jur. kand. från Uppsala universitet. Erfarenhet: Torbjörn är affärsjurist med inriktning på bolags­ och handelsrätt. Han har tidigare arbetat för Mannheimer Swartling, Lindahl och Bird & Bird. Sedan 2006 arbetar Torbjörn som konsult i det egna företaget IARU Institutet för Affärsjuridisk Rådgivning i Uppsala AB och han har mångårig erfarenhet som rådgivare till bolag inom life science-sektorn. Torbjörn sitter för närvarande i styrelsen i XSpray Pharma AB (Publ) och Cinclus Pharma Holding AB. Torbjörn Koivisto äger 8.000 aktier i Hemcheck. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Karin Dahllöf

Ledamot

Ledamot sedan 2018. Biomedicinsk analytiker. Karin har mer än 27 års erfarenhet från företagsledning, marknadsföring och försäljning i internationella medicintekniska bolag såsom HemoCue AB, CellaVision AB, Bonesupport AB, Chromogenix AB i Sverige, EKF Diagnostics Ltd. i UK, och Vidacare B.V. i Nederländerna. Hon arbetar idag som VD för Monivent AB. Karin är styrelseledamot i Boule Diagnostics AB och Histolab Products AB. Karin Dahllöf äger 35.275 aktier i Hemcheck. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Oberoende i förhållande till större aktieägare.