Hemchecks kvartalsrapport för tredje kvartalet, samt för perioden 1 januari – 30 september 2020

Tredje kvartalet, juli – september 2020

• Rörelsens intäkter uppgick till 110 718 kr (0)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till ­2 572 972 kr (­1 184 609)

• Resultat per aktie uppgick till ­0,16 kr (­0,08)

Perioden januari – september 2020

• Rörelsens intäkter uppgick till 164 695 kr (0)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till ­8 564 428 kr (­4 210 261)

• Resultat per aktie uppgick till ­0,55 kr (­0,27)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com

Kommersiella framsteg och positivt omnämnande av Hemchecks teknologi

Hemcheck har fortsatt göra kommersiella framsteg. Det mest glädjande är att vi, efter kvartalets utgång, tecknade ett abonnemangsavtal med Universitetssjukhuset i Tartu i Estland. Detta avtal är ett mycket bra bevis på attraktiviteten i vår lösning då Tartu är ett välrenommerat universitetssjukhus, och för varje nytt avtal vi tecknar ökar möjligheterna för avtal med andra nya kunder.

Ett annat glädjande besked var att vi under tredje kvartalet fick en utvärderingsorder från FIND, Foundation for Innovative New Diagnostics. Utvärderingsordern har nu följts upp med ytterligare en order efter kvartalets utgång vilket är mycket positivt och visar på potentialen i vårt erbjudande. Vi har även valt att förlänga vårt utvärderingsavtal med turkiska Hemakim Tibbi Ürünler San. Ve Tic. A.S. till att gälla ända fram till årets slut.

För ett litet bolag som Hemcheck med en unik lösning är det viktigt att öka synligheten och ta en starkare position på marknaden samt säkerställa värdet av den teknik vi utvecklar. Den Medtech Innovation Briefing, MIB, som brittiska National Institute for Health and Care Excellence, NICE, offentliggjorde i september i år hjälper oss i det arbetet. I rapporten beskrivs vår lösning som innovativ och att den kan skapa fördelar på flera plan, både för patienter och för sjukvården i stort. Rapporten stärker vår trovärdighet i dialogen med intressenter i framförallt Storbritannien och vi vill nu få igång tester på plats för att skapa lokal evidens, något som vi ser är nödvändigt för framgång på den brittiska marknaden.

I övrigt har vi bland annat fortsatt kommersialiseringsarbetet inom ramen för EIT Healths program Bridgehead Europe, samt utvecklingsarbetet med vår nya produkt för blodgasmarknaden. Jag kommer att återkomma längre fram kring detta, men vi ser bra potential i produkten och kommer att jobba vidare med den under resten av året samt under 2021.

Vårt arbete för att driva en fortsatt positiv utveckling för Hemcheck går vidare.

Joen Averstad

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om HemCheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2020 klockan 08.30.