Hemcheck offentliggör årsredovisning för 2018

Hemcheck Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida www.hemcheck.com samt i form av bifogad pdf.

Klicka här för att ta del av årsredovisning för verksamhetsåret 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Annelie Brolinson, vd

Tel: +46 (0) 70 288 0826
E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar produktkonceptet Helge, ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.