Hemcheck utreder möjligheten till att CE-märka sina produkter för diagnostiskt syfte

Efter att Hemcheck fått bra feedback från studien vid Liverpool Heart and Chest Hospital, samt fått goda indikationer från andra användartester så har bolaget beslutat att se över möjligheten till att utveckla och CE-märka produkterna för diagnostiskt syfte, vilket inte är fallet idag. Det finns flera segment inom sjukvården där hemolys är en analys som direkt hjälper till att diagnosticera en patients tillstånd. Volymerna är mindre inom dessa segment jämfört med tex den bredare akutsjukvården, samtidigt som att analysen redan är en del av de uppsatta vårdprocesserna och prisnivåerna är klart högre.

Att CE märka för detta syfte innebär en viss teknikutveckling och högre regulatorisk klassificering av Hemchecks produkter då riskerna för patienter är högre. Ett förprojekt har redan genomförts och nu går arbetet med att utvärdera hur denna process ska genomföras, in i en aktiv fas.

– Det finns mycket potential för bolaget inom detta område, såvida vi går i mål med arbetet. Det breddar användningsområdet för våra produkter och ökar möjligheten till lönsam tillväxt, säger Joen Averstad, VD på Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.