Hemcheck utvalda till MedTech Mission to NHS Expo 2019

I juli meddelade UK Department of International Trade (DIT) att de valt ut Hemcheck som ett av tre svenska bolag som får delta vid MedTech Mission to NHS Expo 2019 och NHS Opportunities Workshop i Manchester, England 3-5 september. Detta utan kostnad för Hemcheck då resekostnader, logi och inträdeskostnader ingår.

– Det är väldigt positivt att vi har blivit utvalda till detta eventet, både för att det visar på intresset för våra lösningar men också för möjligheten att utan direkta kostnader delta i ett event som ger oss bättre möjligheter att ta steget in på den brittiska marknaden, säger Joen Averstad, som kommer att representera Hemcheck på eventet.

Eventet inleds den 3 september med en heldag, anordnad av DIT, med fokus på att ge deltagarna möjlighet till att bättre förstå hur NHS fungerar. Där får deltagarna veta mer om hur nya produkter och tjänster utvärderas, hur ytterligare stöd kan fås för att lansera på den brittiska marknaden samt till nätverkande med ledande personer inom vårdsektorn.

4-5 september är det dags för NHS Expo, det största NHS-ledda evenemanget som arrangeras årligen. NHS, som är en av världens största arbetsgivare, ansvarar för sjukvården i Storbritannien och är således en mycket intressant aktör för Hemcheck. Den årliga konferensen med tillhörande utställning lockar cirka 5 000 personer från NHS, socialtjänst, lokala myndigheter, politik, leverantörer, med flera. NHS Expo arrangeras på Manchester Central, mitt i Manchester.

– Vår förhoppning med deltagandet är att vi ska kunna knyta nya viktiga kontakter på den brittiska marknaden, börja bygga kunskap i marknaden kring våra lösningar samt för oss att lära oss mer hur den brittiska marknaden fungerar.

Läs mer om NHS Expo 2019 här.