Hemcheck har fått positiv feedback från utvärdering vid Liverpool Heart and Chest Hospital

Hemcheck har fått positiv feedback från studien vid Liverpool Heart and Chest Hospital, som utformades för att bedöma den potentiella kliniska användningen av Hemchecks produkter relaterade till hjärtoperationer som utförs på sjukhuset. Nästa steg blir att göra en andra valideringsfas, som kommer att påbörjas om och när den godkänts av en lokal etisk kommitté.

– Den positiva feedbacken är goda nyheter och vi är mycket glada över att Liverpool Heart and Chest Hospital har ett fortsatt intresse av att utvärdera våra produkter inom detta nya område. Detta innebär i så fall vissa intäkter och kan öppna nya möjligheter för oss, om denna utvärdering visar sig vara framgångsrik, säger Joen Averstad, VD på Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.