Viktigt avtal tecknat med Capio S:t Görans sjukhus avseende användning av Hemcheck:s v-Test på akutmottagningen

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett avtal med Capio S:t Görans sjukhus avseende leverans av avläsare och tillhörande engångstester (v-Test) för användning vid provtagning på akutmottagningen.

Efter den lyckade studien som tidigare genomfördes på akutmottagningen har Capio S:t Göran beslutat att återuppta användningen av lösningen i början av januari 2021. Målet är att fortsatt utvärdera Hemchecks lösning i större skala och få ned andelen hemolyserade blodprover som når det centrala laboratoriet från akutmottagningen och därmed förbättra för patienter, personal och sjukhuset i övrigt. Avtalet gäller tillsvidare och kommer uppskattningsvis att innebära intäkter om ca 100 000 kr per månad.

–Avtalet är väldigt viktigt ur flera perspektiv och ett mycket bra bevis på attraktiviteten i vår lösning och kommer innebära den första bredare användningen av vårt system på en akutmottagning för att hantera problemet med hemolyserade blodprover. Vi ser med stort intresse fram emot det fortsatta samarbetet med Capio S:t Göran, som har ett mycket bra och starkt kvalitetsfokus, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 076 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Capio S:t Görans sjukhus

Capio S:t Görans sjukhus är ett akutsjukhus för vuxna patienter, beläget på Kungsholmen i Stockholm. Sjukhuset är Stockholms mest centralt belägna akutsjukhus och ett av landets största räknat till antalet akuta patienter. Under 2019 togs över 100 000 besök emot på akutmottagningen. Capio S:t Görans sjukhus är en del av Capio som i sin tur är en del av Ramsay Générale de Santé, en ledande europeisk vårdgivare som driver 235 sjukhus runt om i världen.

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2020 klockan 16.00