Distributionsavtal tecknat avseende den franska marknaden

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett tre år långt distributörsavtal med Eurobio Scientific, en ledande distributör och tillverkare av medicinsk utrustning baserad i Frankrike, med verksamhet i flera andra länder såsom USA, Tyskland och Storbritannien.

– Eurobio Scientific är ett stort företag och en väletablerad distributör i Frankrike med fokus på till exempel IVD och kvalitetskontroll, vilket passar Hemcheck väldigt bra. Vi hoppas att samarbetet blir framgångsrikt och ser fram emot att starta arbetet tillsammans, säger Joen Averstad, vd på Hemcheck.

– Vi är mycket nöjda med att teckna det här avtalet med Hemcheck. Vi tror att produkterna har god potential på den franska marknaden och vi ser fram emot att påbörja försäljnings- och marknadsföringsarbetet, säger Jean-Michel Carle, VD på Eurobio Scientific.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, Vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Eurobio Scientific

Eurobio Scientific är en fransk företagsgrupp inom området in vitro-diagnostik med expertis som sträcker sig från utveckling till kommersialisering av specialdiagnostiska lösningar samt produkter för forskning inom biovetenskap. Eurobio Scientific har en bred och diversifierad portfölj av egna produkter inom fyra specialområden: transplantation, infektionssjukdomar, life-science och cancer. Under exklusivitet kommersialiserar Eurobio Scientific även tester och automatiserade lösningar utvecklade av utländska industripartners inom området infektionssjukdomar, autoimmunitet och kvalitetskontroll. Det säljer också ett omfattande utbud av reagenser och instrument till biovetenskapliga FoU-laboratorier.

Läs mer på: https://eurobio-scientific.eu/fr/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.