Hemcheck Sweden AB:s valberedning inför bolagsstämman 2022

Valberedningen inför Hemcheck Sweden AB:s bolagsstämma 2022 består av följande personer:

 

 

Valberedningens uppgift är att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till Hemcheck Sweden AB:s valberedning kan göra det senast 14 mars med e-post till info@hemcheck.com, eller med brev till Hemcheck Sweden AB, Karlstads universitet
Biomedicin, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad.