Hemcheck Sweden AB (publ) meddelar att bolaget byter huvudspråk till svenska i sin kommunikation med marknaden.