Ny CTO i Hemcheck

Hemcheck Sweden AB har idag anställt David Melin som ny CTO i bolaget. David påbörjar sin tjänst senast den 10 maj. David kommer närmast från tjänsten som Director Product Development på SciBase där han varit i över 8 år. Han har tidigare haft olika uppdrag inom produktutveckling, på bland annat Syntronic R&D AB.

– Jag är väldigt glad att David kommer att börja hos oss och jag ser fram emot att arbeta tillsammans. Jag tror att David passar väldigt väl in i det bolag vi vill bygga och att han kommer att bidra mycket till bolaget med sina kunskaper, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

– Hemcheck har tagit fram en mycket spännande produkt och det ska bli väldigt kul att sätta sig in i alla detaljer. Jag ser nu fram emot att komma igång och leda produktutvecklingsarbetet på Hemcheck, säger David Melin.

 

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.