Hemolysfri blodprovstagning - låt Hemchecks vision bli er verklighet

Hemchecks vision är att skapa hemolysfri blodprovstagning och att ingen patient ska behöva stickas om i onödan på grund av hemolys. Med Hemchecks patientnära hemolystest Helge ges nu möjlighet att ta ett stort steg i riktning mot att förverkliga denna vision.

Helge syftar till att effektivisera prov- och patientflöden inom vården genom att under pågående blodprovstagning direkt säkerställa kvaliteten på de blodprover som ska analyseras. Om Helge visar att provet är hemolyserat tas ett nytt blodprov ur befintlig nål eller PVK medan patienten fortfarande är på plats så att en ny provtagning på grund av hemolys vid senare tillfälle kan undvikas.

Genom att patientnära detektera att blodprovet är fritt från hemolys kan tidsödande fördröjningar elimineras och korrekta analyssvar erhållas direkt, vilket möjliggör att snabb och korrekt diagnos kan ställas och att rätt behandling omgående kan ges till patienten. Helge bidrar således till ökad analys- och patientsäkerhet, ökade tidsvinster och sänkta sjukvårdskostnader.

Hemcheck hjälper er koppla ett helhetsgrepp om hemolysfrågan genom att erbjuda patientnära detektion av hemolyserade prover. Vi är även behjälpliga med bland annat utvärdering av rörpost- och transportsystem samt utbildning inom preanalys med fokus på hemolys.

Helge erbjuds som ett månatligt abonnemang baserat på era specifika behov av engångstester för blodprover i vakuumrör och blodgassprutor samt tillhörande avläsare.

Vill ni veta mer om de olika tjänsterna i vårt erbjudande så kontakta oss gärna för vidare diskussioner och affärsförslag.

Låt Hemchecks vision bli er verklighet!