Hemcheck tecknar avtal med SHL om utökning av produktionskapacitet

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett nytt avtal med SHL Technologies Limited, som är en del av den internationella koncernen SHL Group. Avtalet avser ökad kapacitet och automatisering av produktionen av de engångstest som ingår som en bärande del i Hemchecks tjänst för hemolysdetektion i samband med blodprovstagning med vakuumrör och blodgassprutor. Hemcheck tecknade i november 2017 ett långsiktigt samarbetsavtal med SHL Technologies Limited, enligt vilket SHL ska svara för produktionen av engångstestet. 

Vi är glada över det nya avtalet som gör att vi, med beräknad start andra kvartalet 2020, får tillgång till en ökad produktionskapacitet och mer kostnadseffektiv produktion av våra engångstest. Det ger oss ökad styrka i den marknadslansering av våra tjänster som vi inlett under året. SHL Group är dessutom, sedan våren 2017 en av de största delägarna i Hemcheck. Att de valt att teckna ytterligare ett avtal med oss visar att de tror på vår affärsidé och ser oss som en viktig affärspartner redan från det tidiga lanseringsskedet, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck. 

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 076 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Om SHL Group

SHL Group utvecklar och producerar produkter för injektion och inhalation av läkemedel. Med verksamhet i Taiwan, Kina, Sverige och USA är SHL Group världens största leverantör av autoinjektorer. Bland deras kunder finns världens största läkemedels och bioteknikbolag. SHL Group bildades 1989 och har idag totalt drygt 3 200 medarbetare.