Bolagets revisor är Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB,
113 97 Stockholm.

Sedan 2016 är bolagets huvudrevisor Jan Nyström:
Box 351, 651 08 Karlstad.

 

Bolagsordning

 

Bolagsordningen är det regelverk som aktiebolag omfattas av.
Vänligen ladda ner Hemchecks bolagsordning här:
Bolagsordning