Bolagets revisor är BDO Göteborg AB sedan 2023. Bolagets huvudrevisor är Filip Laurin.

Bolagsordning

Bolagsordningen är det regelverk som aktiebolag omfattas av.
Vänligen ladda ner Hemchecks bolagsordning här:
Bolagsordning