Hemcheck har fått en viktig uppföljningsorder från Deutsches Herzzentrum Berlin

Hemcheck har fått en viktig uppföljningsorder från Deutsches Herzzentrum Berlin värd ca 150 000 SEK. Ordern avser flera system för hemolysdetektion avseende diagnostiskt bruk och genomförs efter en lyckad utvärderingsperiod sedan sommaren.

– Vi fortsätter den goda trenden framför allt inom det diagnostiska området, vilket är mycket bra nyheter. Deutsches Herzzentrum Berlin är en viktig referenskund och vi hoppas såklart att detta kan leda till att fler kunder kommer att implementera våra produkter, framför allt i Tyskland som är en viktig marknad, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.