”Det här är en spännande fas”

Karin Dahllöf har varit med och lanserat flera medtechprodukter på både svensk och internationell marknad och i maj klev hon på uppdraget som ny styrelseledamot för Hemcheck – nu ser hon fram emot att vara med vid ännu en lansering.
– Det är väldigt kul att gå in i den här typen av bolag i den här fasen, säger Karin.

Det utvecklas ständigt nya produkter och tjänster som på ett eller annat sätt ska leda till förbättring av både befintliga och nya processer. Att det finns ett klart behov av Hemchecks produktkoncept råder det inga tvivel om.

– Jag har varit med och lanserat ett flertal produkter som berör samma bransch och tycker Hemchecks koncept har en klar potential. Jag ser även att det finns ett behov och ett tydligt problem som konceptet löser, vilket är väldigt värdefullt. Dessutom finns det väldigt mycket både kunskap och passion i bolaget.

Det tar tid
Att introducera ett nytt produktkoncept är sällan enkelt och det tar tid, inte minst för produkter inom hälso- och sjukvården, menar Karin.

– Det spelar ingen roll om man är ett etablerat eller nystartat företag, lanseringar av nya produkter tar ofta längre tid än man tror.

Produkten kräver inte bara en CE-märkning, den kräver även en bearbetning av marknaden och en väl genomtänkt plan för hur marknadsintroduktion bäst ska göras.

– Det är viktigt att vara införstådd med att hur bra en produkt än är så behöver marknaden alltid bearbetas och man behöver nå ut för att kunna påverka. En CE-märkning är bara början, det gäller att komma ut och lära känna marknaden för att veta hur konceptet ska positioneras.

 

Viktigt att tänka på nästa steg
Förutom att sätta en kvalitetsstämpel, i form av ett CE-märke, är det viktigt att både hitta rätt partners och försäljningsmodeller för hur man vill börja sälja, men det finns en sak till som Karin vill lyfta – att hitta en balans mellan utveckling och marknadsföring.

– Även om man har ett koncept som är nästintill färdigutvecklat så har man inte alltid finansiella resurser att börja marknadsföra i tillräckligt god tid innan lansering, det är då extra viktigt att hitta bäst sätt att nå ut genom att välja och prioritera rätt saker.

Ett annat viktigt nästa steg är att tidigt börja bearbeta fler marknader.

– För att lyckas introducera sitt koncept på fler marknader behöver men börja tänka på dessa tidigt. Jag har varit med och lanserat koncept på bland annat den amerikanska marknaden och vet att man kan återanvända mycket av det som redan gjorts, men en del måste kompletteras. Därför gäller det att börja tänkta på det här steget ganska tidigt i processen.