Varje år måste miljoner blodprov tas om världen över - helt i onödan

Dr Karlssons idé väcktes ur viljan av att hjälpa

” Från början såg jag det som ett provrör med tillhörande analyssvar. Men idag ser jag helheten. Jag ser de enorma konsekvenser hemolys har på hela patientflödet.”
Mathias Karlsson, disputerad läkare och Hemchecks grundare, har arbetat både som sjuksköterska och läkare. Han disputerade vid Karolinska institutet med en avhandling om diagnostik av nyfödda barn.

Sjukvård handlar i mångt och mycket om flöden. Personalen planerar sina arbetspass med ständiga prioriteringar. Ett blodprov som behöver tas om på grund av hemolys stannar upp arbetet, och besluten kring patienten blir försenade.

Idén om att eliminera hemolys i vården väcktes ur frustration. Det var vid arbetet med nyfödda barn som Mathias Karlsson insåg hur mycket hemolys påverkar hela vårdkedjan negativt. Mathias behövde korrekta analyssvar snabbt för att kunna ge sina små patienter vård. Vid hemolys uteblir en viktig pusselbit. Den pusselbit som kan vara avgörande för vilken behandling som ska sättas in, eller för att avgöra om insatt behandling ger önskad effekt.

Mathias Karlsson grundade Hemcheck 2010 tillsammans med Hjalmar Didrikson, Alfvén och Didrikson Invest. Idén blev en uppfinning som förädlades och utvecklades av kloka personer. Visionen konkretiserades till något som idag är tekniskt möjligt: hemolystestet Helge.

Och namnet Helge då? Jo ”hemolysis level gauge equipment” såklart.