Med Hemchecks koncept Helge kan hemolyserade blodprover upptäckas snabbt och enkelt direkt vid provtagningstillfället.

Se hela videon


Erbjudande

Hemchecks koncept Helge kan bidra till bättre vårdflöden, minskade kostnader och framför allt en ökad patientsäkerhet.

Läs mer

Hälsoekonomisk analys

Skapa din egen hälsoekonomiska analys

Läs mer

Investerare

Hemcheck är börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market. Är du intresserad av grundläggande finansiell information om företaget?

Läs mer

Produktkonceptet

Hemchecks verksamhet bygger på konceptet Helge. Konceptet består av två olika engångstester, s-Test för blodgassprutor och v-Test för vakuumrör samt en gemensam avläsare som snabbt och enkelt ger svar på om blodprovet är hemolyserat eller inte. Syftet är att direkt vid provtagningstillfället och med laboratoriekvalitet identifiera och direkt kassera hemolyserade blodprover (point-of-care).


Om Hemcheck 2020

Nyheter och Pressmeddelanden


Avtal tecknat med Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)

2020-07-13

Läs mer...

Hemcheck ansöker om nytt patent gällande produkt för blodgasmarknaden

2020-06-26

Läs mer...

Hemcheck utvalt som deltagare i EU:s EIT Health initiativ Bridgehead Europe

2020-05-29

Läs mer...

Utvärderingsavtal tecknat med Hemakim avseende potentiell distribution i Turkiet

2020-05-14

Läs mer...

Kommuniké från Hemcheck Sweden AB årsstämma den 14 maj 2020

2020-05-14

Läs mer...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Jag accepterar hemcheck.com integritetsvillkor

Skapa din egna

hälsoekonomiska analys!