Med Hemchecks koncept Helge kan hemolyserade blodprover upptäckas snabbt och enkelt direkt vid provtagningstillfället.

Se hela videon


Erbjudande

Hemchecks koncept Helge kan bidra till bättre vårdflöden, minskade kostnader och framför allt en ökad patientsäkerhet.

Läs mer

Hälsoekonomisk analys

Skapa din egen hälsoekonomiska analys

Läs mer

Investerare

Hemcheck är börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market. Är du intresserad av grundläggande finansiell information om företaget?

Läs mer

Produktkonceptet

Hemchecks verksamhet bygger på konceptet Helge. Konceptet består av två olika engångstester, s-Test för blodgassprutor och v-Test för vakuumrör samt en gemensam avläsare som snabbt och enkelt ger svar på om blodprovet är hemolyserat eller inte. Syftet är att direkt vid provtagningstillfället och med laboratoriekvalitet identifiera och direkt kassera hemolyserade blodprover (point-of-care).


Om Hemcheck 2021

Nyheter och Pressmeddelanden


Utvärderingsavtal med Hemakim avseende potentiell distribution i Turkiet förlängt till slutet av maj 2021

2021-01-19

Läs mer...

Hemcheck har genomfört en riktad nyemission av aktier och tillförs cirka 15 MSEK

2021-01-19

Läs mer...

Hemcheck utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

2021-01-18

Läs mer...

Viktigt avtal tecknat med Capio S:t Görans sjukhus avseende användning av Hemcheck:s v-Test på akutmottagningen

2020-12-30

Läs mer...

Viktigt patent avseende Hemchecks filterlösning har beviljats i USA

2020-12-17

Läs mer...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Jag accepterar hemcheck.com integritetsvillkor

Skapa din egna

hälsoekonomiska analys!