Med Hemchecks koncept Helge kan hemolyserade blodprover upptäckas snabbt och enkelt direkt vid provtagningstillfället.

Se hela videon


Erbjudande

Hemchecks koncept Helge kan bidra till bättre vårdflöden, minskade kostnader och framför allt en ökad patientsäkerhet.

Läs mer

Hälsoekonomisk analys

Skapa din egen hälsoekonomiska analys

Läs mer

Investerare

Hemcheck är börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market. Är du intresserad av grundläggande finansiell information om företaget?

Läs mer

Produktkonceptet

Hemchecks verksamhet bygger på konceptet Helge. Konceptet består av två olika engångstester, s-Test för blodgassprutor och v-Test för vakuumrör samt en gemensam avläsare som snabbt och enkelt ger svar på om blodprovet är hemolyserat eller inte. Syftet är att direkt vid provtagningstillfället och med laboratoriekvalitet identifiera och direkt kassera hemolyserade blodprover (point-of-care).


Om Hemcheck 2020

Nyheter och Pressmeddelanden


Abonnemangsavtal tecknat med Tartu universitetssjukhus i Estland

2020-10-20

Läs mer...

Utvärderingsavtal med Hemakim avseende potentiell distribution i Turkiet förlängt till slutet av 2020

2020-09-30

Läs mer...

Brittiska NICE har offentliggjort en Medtech Innovation Briefing avseende Hemcheck:s teknologi för patientnära hemolysdetektion

2020-09-02

Läs mer...

Hemchecks kvartalsrapport för andra kvartalet, samt för perioden 1 januari – 30 juni 2020

2020-08-31

Läs mer...

Hemcheck har valt ut Medscaler och Medicen som partners inom Bridgehead programmet, med fokus på den Nederländska och den Franska marknaden

2020-08-28

Läs mer...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Jag accepterar hemcheck.com integritetsvillkor

Skapa din egna

hälsoekonomiska analys!