Med Hemchecks koncept Helge kan hemolyserade blodprover upptäckas snabbt och enkelt direkt vid provtagningstillfället.

Se hela videon


Erbjudande

Hemchecks koncept Helge kan bidra till bättre vårdflöden, minskade kostnader och framför allt en ökad patientsäkerhet.

Läs mer

Ny verksamhet

Läs mer om den planerade affären att anskaffa IP-rättigheter avseende järnsuccinat-behandling för patienter med hjärtsvikt, från Bio Vitos

Läs mer

Investerare

Hemcheck är börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market. Är du intresserad av grundläggande finansiell information om företaget?

Läs mer

Produktkonceptet

Hemchecks verksamhet bygger på konceptet Helge. Konceptet består av tre olika engångstester, s-Test och bgs-Test för blodprover i blodgassprutor och v-Test för blodprover i vakuumrör samt en gemensam avläsare som snabbt och enkelt ger svar på om blodprovet är hemolyserat eller inte. En tillhörande skärm kan kopplas till avläsaren för att få ut kvantitativa värden på mängden fritt hemoglobin. Syftet är att direkt vid provtagningstillfället och med laboratoriekvalitet identifiera hemolyserade blodprover (point-of-care) eller kvantifiera mängden fritt hemoglobin i blodet.


Om Hemcheck 2024

Nyheter och Pressmeddelanden


Jesper Birgemo utsedd till ny VD

2023-11-28

Läs mer...

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ)

2023-11-24

Läs mer...

Hemchecks kvartalsrapport för tredje kvartalet, samt perioden 1 januari – 30 september 2023

2023-11-16

Läs mer...

KORRIGERING: Kallelse till extra bolagsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ)

2023-10-26

Läs mer...

Kallelse till extra bolagsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ)

2023-10-24

Läs mer...

Evenemang


Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Jag accepterar hemcheck.com integritetsvillkor

Skapa din egna

hälsoekonomiska analys!