Med Hemchecks koncept Helge kan hemolyserade blodprover upptäckas snabbt och enkelt direkt vid provtagningstillfället.

Se hela videon


Erbjudande

Hemchecks koncept Helge kan bidra till bättre vårdflöden, minskade kostnader och framför allt en ökad patientsäkerhet.

Läs mer

Hälsoekonomisk analys

Skapa din egen hälsoekonomiska analys

Läs mer

Investerare

Hemcheck är börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market. Är du intresserad av grundläggande finansiell information om företaget?

Läs mer

Produktkonceptet

Hemchecks verksamhet bygger på konceptet Helge. Konceptet består av två olika engångstester, s-Test för blodgassprutor och v-Test för vakuumrör samt en gemensam avläsare som snabbt och enkelt ger svar på om blodprovet är hemolyserat eller inte. Syftet är att direkt vid provtagningstillfället och med laboratoriekvalitet identifiera och direkt kassera hemolyserade blodprover (point-of-care).


Om Hemcheck 2021

Nyheter och Pressmeddelanden


Distributörsavtal tecknat med Abdulla Fouad for Medical Supplies and Services Company avseende distribution i Saudiarabien

2021-04-15

Läs mer...

Hemcheck offentliggör årsredovisning för 2020

2021-04-14

Läs mer...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Hemcheck Sweden AB (publ)

2021-04-08

Läs mer...

Distributörsavtal tecknat med HKO Medical Systems d.o.o. avseende distribution i Kroatien

2021-03-31

Läs mer...

Hemcheck presenterar på Aktieportföljen Live 10 mars

2021-03-07

Läs mer...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Jag accepterar hemcheck.com integritetsvillkor

Skapa din egna

hälsoekonomiska analys!