Med Hemchecks koncept Helge kan hemolyserade blodprover upptäckas snabbt och enkelt direkt vid provtagningstillfället.

Se hela videon


Erbjudande

Hemchecks koncept Helge kan bidra till bättre vårdflöden, minskade kostnader och framför allt en ökad patientsäkerhet.

Läs mer

Hälsoekonomisk analys

Skapa din egen hälsoekonomiska analys

Läs mer

Investerare

Hemcheck är börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market. Är du intresserad av grundläggande finansiell information om företaget?

Läs mer

Produktkonceptet

Hemchecks verksamhet bygger på konceptet Helge. Konceptet består av tre olika engångstester, s-Test och bgs-Test för blodprover i blodgassprutor och v-Test för blodprover i vakuumrör samt en gemensam avläsare som snabbt och enkelt ger svar på om blodprovet är hemolyserat eller inte. En tillhörande skärm kan kopplas till avläsaren för att få ut kvantitativa värden på mängden fritt hemoglobin. Syftet är att direkt vid provtagningstillfället och med laboratoriekvalitet identifiera hemolyserade blodprover (point-of-care) eller kvantifiera mängden fritt hemoglobin i blodet.


Om Hemcheck 2022

Nyheter och Pressmeddelanden


Hemcheck initierar kostnadsbesparingsprogram för att skapa tid för potentiell strukturaffär och Joen Averstad avgår som VD

2022-12-01

Läs mer...

Hemcheck erhåller ytterligare uppföljningsorder från sin grekiska distributör

2022-11-28

Läs mer...

Hemcheck erhåller uppföljningsorder från sin italienska distributör

2022-11-22

Läs mer...

Hemchecks kvartalsrapport för tredje kvartalet, samt perioden 1 januari – 30 september 2022

2022-11-17

Läs mer...

Distributionsavtal tecknat avseende den italienska marknaden

2022-11-11

Läs mer...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Jag accepterar hemcheck.com integritetsvillkor

Skapa din egna

hälsoekonomiska analys!