Med Hemchecks koncept Helge kan hemolyserade blodprover upptäckas snabbt och enkelt direkt vid provtagningstillfället.

Se hela videon


Erbjudande

Hemchecks koncept Helge kan bidra till bättre vårdflöden, minskade kostnader och framför allt en ökad patientsäkerhet.

Läs mer

Hälsoekonomisk analys

Skapa din egen hälsoekonomiska analys

Läs mer

Investerare

Hemcheck är börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market. Är du intresserad av grundläggande finansiell information om företaget?

Läs mer

Produktkonceptet

Hemchecks verksamhet bygger på konceptet Helge. Konceptet består av två olika engångstester, s-Test för blodgassprutor och v-Test för vakuumrör samt en gemensam avläsare som snabbt och enkelt ger svar på om blodprovet är hemolyserat eller inte. Syftet är att direkt vid provtagningstillfället och med laboratoriekvalitet identifiera och direkt kassera hemolyserade blodprover (point-of-care).


Om Hemcheck 2020

Nyheter och Pressmeddelanden


Hemcheck söker en Quality Assurance manager - är det dig vi söker?

2020-02-25

Läs mer...

Bokslutskommuniké för Hemcheck Sweden AB, Perioden 1 januari – 31 december samt kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2019

2020-02-20

Läs mer...

Hemcheck på Labquality Days

2020-02-14

Läs mer...

Användarundersökning på Capio S:t Görans sjukhus visar på 100% stöd hos deltagande personal för Hemchecks produktkoncept

2020-02-07

Läs mer...

Hemcheck uppmärksammat som ett av topp tio medicinteknikbolag i Europa av MedTech Outlook

2020-01-21

Läs mer...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Jag accepterar hemcheck.com integritetsvillkor

Skapa din egna

hälsoekonomiska analys!