Med Hemchecks koncept Helge kan hemolyserade blodprover upptäckas snabbt och enkelt direkt vid provtagningstillfället.

Se hela videon


Erbjudande

Hemchecks koncept Helge kan bidra till bättre vårdflöden, minskade kostnader och framför allt en ökad patientsäkerhet.

Läs mer

Hälsoekonomisk analys

Skapa din egen hälsoekonomiska analys

Läs mer

Investerare

Hemcheck är börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market. Är du intresserad av grundläggande finansiell information om företaget?

Läs mer

Produktkonceptet

Hemchecks verksamhet bygger på konceptet Helge. Konceptet består av två olika engångstester, s-Test för blodgassprutor och v-Test för vakuumrör samt en gemensam avläsare som snabbt och enkelt ger svar på om blodprovet är hemolyserat eller inte. Syftet är att direkt vid provtagningstillfället och med laboratoriekvalitet identifiera och direkt kassera hemolyserade blodprover (point-of-care).


Om Hemcheck 2019

Nyheter och Pressmeddelanden


Hemchecks kvartalsrapport för tredje kvartalet, samt för perioden 1 januari – 30 september 2019

2019-11-15

Läs mer...

Framtidens lösningar i fokus på Swedish LabDays 2019

2019-10-23

Läs mer...

Hemcheck söker Quality Assurance Manager - är det dig vi söker?

2019-10-17

Läs mer...

Hemcheck utökar CE-märkning avseende v-Test till att inkludera serumrör – expanderar möjlig marknad

2019-10-14

Läs mer...

Hemcheck och Capio S:t Görans sjukhus i studie om att minska hemolys i blodprover på akutmottagningen

2019-10-11

Läs mer...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Jag accepterar hemcheck.com integritetsvillkor

Skapa din egna

hälsoekonomiska analys!