Med Hemchecks koncept Helge kan hemolyserade blodprover upptäckas snabbt och enkelt direkt vid provtagningstillfället.

Se hela videon


Erbjudande

Hemchecks koncept Helge kan bidra till bättre vårdflöden, minskade kostnader och framför allt en ökad patientsäkerhet.

Läs mer

Hälsoekonomisk analys

Skapa din egen hälsoekonomiska analys

Läs mer

Investerare

Hemcheck är börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market. Är du intresserad av grundläggande finansiell information om företaget?

Läs mer

Produktkonceptet

Hemchecks verksamhet bygger på konceptet Helge. Konceptet består av två olika engångstester, s-Test för blodgassprutor och v-Test för vakuumrör samt en gemensam avläsare som snabbt och enkelt ger svar på om blodprovet är hemolyserat eller inte. Syftet är att direkt vid provtagningstillfället och med laboratoriekvalitet identifiera hemolyserade blodprover (point-of-care).


Om Hemcheck 2022

Nyheter och Pressmeddelanden


Hemcheck uppnår CE märkning av sin nya produkt för blodgasmarknaden

2022-01-19

Läs mer...

Hemcheck erhåller Intention to Grant från det Europeiska patentverket

2022-01-15

Läs mer...

Kliniska utvärderingsstudier genomförda med mycket goda preliminära resultat vid University Hospital Centre Zagreb

2021-12-09

Läs mer...

Utvärderingsavtal med Hettich avseende potentiell distribution i Danmark förlängt till slutet av februari 2022

2021-11-29

Läs mer...

Rättelse: Hemchecks kvartalsrapport för tredje kvartalet samt för perioden 1 januari – 30 september 2021

2021-11-19

Läs mer...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Jag accepterar hemcheck.com integritetsvillkor

Skapa din egna

hälsoekonomiska analys!