Med Hemchecks koncept Helge kan hemolyserade blodprover upptäckas snabbt och enkelt direkt vid provtagningstillfället.

Se hela videon


Erbjudande

Hemchecks koncept Helge kan bidra till bättre vårdflöden, minskade kostnader och framför allt en ökad patientsäkerhet.

Läs mer

Hälsoekonomisk analys

Skapa din egen hälsoekonomiska analys

Läs mer

Investerare

Hemcheck är börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market. Är du intresserad av grundläggande finansiell information om företaget?

Läs mer

Produktkonceptet

Hemchecks verksamhet bygger på konceptet Helge. Konceptet består av tre olika engångstester, s-Test och bgs-Test för blodprover i blodgassprutor och v-Test för blodprover i vakuumrör samt en gemensam avläsare som snabbt och enkelt ger svar på om blodprovet är hemolyserat eller inte. En tillhörande skärm kan kopplas till avläsaren för att få ut kvantitativa värden på mängden fritt hemoglobin. Syftet är att direkt vid provtagningstillfället och med laboratoriekvalitet identifiera hemolyserade blodprover (point-of-care) eller kvantifiera mängden fritt hemoglobin i blodet.


Om Hemcheck 2023

Nyheter och Pressmeddelanden


Kallelse till årsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ)

2023-03-24

Läs mer...

Hemcheck offentliggör årsredovisning för 2022

2023-03-17

Läs mer...

Tilläggsavtal med Bio Vitos Medical skjuter fram tidpunkt för kallelse till extra stämma med en vecka

2023-03-16

Läs mer...

Hemcheck har fått en första uppföljningsorder från sin finska distributör

2023-03-13

Läs mer...

Hemcheck har fått ytterligare en uppföljningsorder från sin brittiska distributör

2023-03-02

Läs mer...

Evenemang


Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Jag accepterar hemcheck.com integritetsvillkor

Skapa din egna

hälsoekonomiska analys!