Hemcheck har fått en första uppföljningsorder från sin irländska distributör

Hemcheck har fått en första uppföljningsorder från sin irländska distributör, Cruinn Diagnostics (”Cruinn”). Ordern avseende bgs-Test, är av mindre ekonomiskt värde, men är kopplat till ett universitetssjukhus som har ett tydligt intresse av att utvärdera och i ett nästa skede eventuellt implementera lösningen i sin verksamhet.

– Det är väldigt glädjande att vi fått denna uppföljningsorder då det visar på att Cruinn är aktiva och att det finns ett tydligt intresse från marknaden. På senare tid, efter att restriktionerna släppt, har vi generellt märkt av en större aktivitet hos våra distributörer. Det är även positivt att det är bgs-Testet som efterfrågas och möjligheten att gå vidare i ett nästa skede med sjukhuset som slutkund är något vi såklart hoppas på, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Cruinn

Läs mer på https://www.cruinndiagnostics.ie/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.