Besök oss här för uppdaterade nyheter och information angående våra Årsstämmor.

2023

Protokoll och bilagor

Kallelse

Notice (ENG)

Fullmaktsformulär årsstämma 2023

Proxy form AGM 2023

Revisorns yttrande ABL 20:14

Revisorns yttrande ABL 18:6

Styrelsens redogörelse ABL 18:6

Styrelsens redogörelse ABL 20:13

Styrelsens yttrande ABL 18:4

Redogörelse för eventuell närståendetransaktion

Informationsbroschyr

2022

Protokoll och bilagor

Kallelse

Hemcheck anmälan och formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär årsstämma 2022

Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordning

Beslut om TO – fullständigt förslag

 

2021

Protokoll 2021 och bilagor

Kallelse till årsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ) 2021

Fullmaktsformulär, Hemcheck Sweden AB (publ)

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Förslag till ändring av bolagsordning

Förslag till incitamentsprogram

 

2020

Protokoll 2020

Kallelse till årsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ) 2020

Fullmaktsformulär, Hemcheck Sweden AB (publ)

Valberedningens i Hemcheck Sweden AB (publ) motiverade yttrande inför årsstämman 2020

Information inför deltagande på årsstämma 2020 avseende coronaviruset

 

2019

Protokoll årsstämma Hemcheck 2019

Kallelse till årsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ) 2019

Fullmaktsformulär, Hemcheck Sweden AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner serie 2 2019_2024, Hemcheck Sweden AB

Villkor för teckningsoptioner 2019_2024, Hemcheck Sweden AB

 

2018

Protokoll årsstämma Hemcheck 2018

Kallelse till årsstämma i Hemcheck sweden AB (publ) 2018

 

2017

Protokoll årsstämma Hemcheck 2017