Besök oss här för uppdaterade nyheter och information angående vår Årsstämma.

 

2021

Kallelse till årsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ) 2021

Fullmaktsformulär, Hemcheck Sweden AB (publ)

Anmälan och formulär för förhandsröstning

 

2020

Protokoll 2020

Kallelse till årsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ) 2020

Fullmaktsformulär, Hemcheck Sweden AB (publ)

Valberedningens i Hemcheck Sweden AB (publ) motiverade yttrande inför årsstämman 2020

Information inför deltagande på årsstämma 2020 avseende coronaviruset

 

2019

Protokoll årsstämma Hemcheck 2019

Kallelse till årsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ) 2019

Fullmaktsformulär, Hemcheck Sweden AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner serie 2 2019_2024, Hemcheck Sweden AB

Villkor för teckningsoptioner 2019_2024, Hemcheck Sweden AB

 

2018

Protokoll årsstämma Hemcheck 2018

Kallelse till årsstämma i Hemcheck sweden AB (publ) 2018

 

2017

Protokoll årsstämma Hemcheck 2017