MAR Press releases


Avtal tecknat med Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)

2020-07-13

Läs mer ...

Utvärderingsavtal tecknat med Hemakim avseende potentiell distribution i Turkiet

2020-05-14

Läs mer ...

Hemchecks kvartalsrapport för första kvartalet 2020

2020-05-07

Läs mer ...

Abonnemangsavtal tecknat med SYNLAB Sverige AB – första order inom primärvård

2020-04-20

Läs mer ...

Distributörsavtal tecknat med ANTISEL avseende distribution i Grekland och Cypern

2020-04-03

Läs mer ...

Bokslutskommuniké för Hemcheck Sweden AB, Perioden 1 januari – 31 december samt kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2019

2020-02-20

Läs mer ...

Studie genomförd på Capio S:t Görans sjukhus visar signifikant lägre hemolysfrekvens med användning av Hemchecks produktkoncept

2020-01-09

Läs mer ...

Hemcheck tecknar samarbetsavtal med Siemens Healthineers

2019-12-10

Läs mer ...

Hemchecks kvartalsrapport för tredje kvartalet, samt för perioden 1 januari – 30 september 2019

2019-11-15

Läs mer ...

Hemchecks kvartalsrapport för andra kvartalet, samt för perioden 1 januari – 30 juni 2019

2019-08-30

Läs mer ...

Hemcheck AB, kvartalsrapport första kvartalet 2019

2019-05-09

Läs mer ...

Styrelsen i Hemcheck Sweden AB har beslutat om emission av teckningsoptioner

2019-04-01

Läs mer ...

Joen Averstad ny vd för Hemcheck Sweden AB

2019-04-01

Läs mer ...

Hemchecks bokslutskomuniké för 2018

2019-02-20

Läs mer ...

Hemchecks hemolystest för blodprov med vakuumrör nu CE-märkt

2018-12-20

Läs mer ...

HemChecks hemolystest för blodgassprutor CE-märkt

2018-11-16

Läs mer ...

Hemcheck AB, kvartalsrapport tredje kvartalet 2018

2018-11-15

Läs mer ...

HemCheck AB offentliggör kvartalsrapport för andra kvartalet 2018

2018-08-31

Läs mer ...

Hemcheck tecknar avtal med Globala SHL Group

2018-01-11

Läs mer ...

Viktigt patent beviljas av PRV

2017-11-23

Läs mer ...

Hemchecks avläsare kalibrerad med toppresultat

2017-11-20

Läs mer ...

Etikprövningsnämnden godkänner Hemchecks ansökan

2017-10-26

Läs mer ...