Hemcheck CE-märker sina produkter för diagnostiskt syfte

Hemcheck har efter en effektiv process CE-märkt sina produkter för diagnostiskt syfte. Detta stärker försäljnings- och lönsamhetspotentialen då det möjliggör försäljning till helt nya segment och till klart högre prisnivåer än idag.

– Det ligger mycket arbete bakom CE-märkningen och jag är väldigt glad att vi på ett så effektivt sätt kunnat genomföra detta projekt. Detta öppnar upp ytterligare segment och försäljningspotentialen inom dessa kan, beroende på antaganden, uppgå till 100-tals miljoner kronor globalt. Vi har redan genomfört och har pågående användartester samt ett tydligt intresse från sjukvården inom dessa segment. Arbetet med att marknadsföra produkten kommer nu att inledas på riktigt och vi hoppas på en positiv utveckling, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.