Distributörsavtal tecknat med Cambridge Life Sciences Ltd, avseende den brittiska marknaden

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Cambridge Life Sciences Ltd (“CLS”), en ledande tillverkare och distributör av analyser, laboratorie- och medicinteknisk utrustning i Storbritannien. Avtalet är på 3 år för den brittiska marknaden och träder i kraft omedelbart.

CLS är en väletablerad distributör i Storbritannien med både egen tillverkning och eget referenslaboratorium i tillägg till sin distribution av välkända produkter. Vi ser fram emot att starta samarbetet säger Joen Averstad, VD på Hemcheck.

– Hemcheck ha en unik lösning på ett välkänt problem, vilket passar bra in i vår produktportfölj. Produkterna har stor potential i Storbritannien och vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med Hemcheck, säger Peter Blake, Director på CLS.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om CLS

CLS grundades 1981 and har en bred portfölj av IVD-produkter. CLS är en del av Pharmed Group och har sitt eget referenslaboratorium. Det är ett brittiskt tillverknings- och distributionsföretag, som utvecklar, tillverkar och distribuerar produkter och tjänster. Deras huvudsakliga produktområden är autoimmuna sjukdomar, infektionssjukdomar, terapeutisk läkemedelsövervakning, klinisk kemi och patientnära tester. CLS har sin egen säljstyrka som fokuserar på den specialiserade vården i Storbritannien, men de har även tillgång till primärvårdsmarknaden genom Hillside Medical Supplies som också är en del Pharmed Group.

Läs mer på http://www.clsdiagnostics.com/ och https://www.hillsidemedical.co.uk

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.