Utvärderingsorder erhållen från International Agency for Research on Cancer

Hemcheck Sweden AB har fått en utvärderingsorder från International Agency for Research on Cancer (IARC) avseende avläsare och tillhörande engångstester (s-Test). Ordern är av mindre ekonomiskt värde och syftet är att i ett första skede utvärdera om Hemcheck:s produkter kan bli en del av rutinarbetet för att kvalitetssäkra prover hos IARC. IARC är Världshälsoorganisationens (WHO) och Förenta Nationernas (FN) samarbetsorganisation som utför och samordnar både laboratorie- och epidemiologisk forskning för att internationellt bekämpa cancer.

–Det är väldigt positivt att IARC vill utvärdera möjligheterna att använda våra produkter, då det är en mycket intressant global samarbetspartner. Det här är förhoppningsvis ett första steg i ett bredare och långsiktigare samarbete med IARC, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 076 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om IARC

International Agency for Research on Cancer är Världshälsoorganisationens (WHO) och Förenta Nationernas (FN) samarbetsorganisation som utför och samordnar både laboratorie- och epidemiologisk forskning för att internationellt bekämpa cancer. IARC grundades 1965 och har sitt huvudkontor i Lyon i Frankrike.

Läs mer på https://www.iarc.who.int

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är skapa hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.