Hemchecks kvartalsrapport för tredje kvartalet, samt perioden 1 januari – 30 september 2023

november 16, 2023 9:28 f m

Tredje kvartalet 2023 (1 juli – 30 september) • Rörelsens intäkter uppgick till 103 082 (286 258) kr • Resultat efter finansiella poster uppgick till…

Hemchecks kvartalsrapport för andra kvartalet, samt perioden 1 januari – 30 juni 2023

augusti 30, 2023 8:31 f m

Andra kvartalet 2023 (1 april – 30 juni) Rörelsens intäkter uppgick till 1 556 713 (219 163) kr Resultat efter finansiella poster uppgick till -1…

Hemchecks kvartalsrapport för första kvartalet, perioden 1 januari – 31 mars 2023

maj 9, 2023 8:34 f m

Första kvartalet 2023 (1 januari – 31 mars) Rörelsens intäkter uppgick till 525 555 (218 567) kr Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 146 982…

Bokslutskommuniké för Hemcheck Sweden AB

februari 14, 2023 10:31 f m

Fjärde kvartalet 2022 (1 oktober – 31 december) Rörelsens intäkter uppgick till 595 790 kr (180 234) Resultat efter finansiella poster uppgick till ­-2 946 421…

Hemcheck ingår villkorat avtal med Bio Vitos Medical Limited om anskaffning av IP-rättigheter och kapital samt utdelning av verksamhet

februari 7, 2023 6:33 e m

Hemchecks styrelse har sedan sommaren 2022 arbetat intensivt med att finna olika strukturalternativ för bolaget, inklusive en lösning på bolagets framtida finansiering. Det förslag som…

Hemcheck initierar kostnadsbesparingsprogram för att skapa tid för potentiell strukturaffär och Joen Averstad avgår som VD

december 1, 2022 9:56 f m

Trots ökande aktivitet i kommersialiseringen och fler kunder än tidigare har Hemcheck som tidigare kommunicerats ett fortsatt kapitalbehov. Då villkoren på kapitalmarknaden är mycket ofördelaktiga…

Hemchecks kvartalsrapport för tredje kvartalet, samt perioden 1 januari – 30 september 2022

november 17, 2022 8:31 f m

Tredje kvartalet 2022 (1 juli – 30 september) Rörelsens intäkter uppgick till 286 258 kr (434 672) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 931 046 kr…

Hemchecks kvartalsrapport för andra kvartalet, samt perioden 1 januari – 30 juni 2022

augusti 30, 2022 3:54 e m

Andra kvartalet 2022 (1 april – 30 juni) • Rörelsens intäkter uppgick till 219 163 kr (324 505) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 115 427…

Hemchecks kvartalsrapport för första kvartalet, perioden 1 januari – 31 mars 2022

maj 30, 2022 8:31 f m

Första kvartalet 2022 (1 januari – 31 mars) Rörelsens intäkter uppgick till 218 567 kr (181 174) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 907 196 kr (-3 715 767)…

Hemchecks styrelse föreslår en företrädesemission av aktier om cirka 15,4 MSEK

maj 16, 2022 11:15 e m

Styrelsen i Hemcheck Sweden AB (publ) (’’Hemcheck” eller ’’Bolaget’’) har idag den 16 maj 2022 beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra…