Bokslutskommuniké för Hemcheck Sweden AB

februari 14, 2023 10:31 f m

Fjärde kvartalet 2022 (1 oktober – 31 december) Rörelsens intäkter uppgick till 595 790 kr (180 234) Resultat efter finansiella poster uppgick till ­-2 946 421…

Hemcheck ingår villkorat avtal med Bio Vitos Medical Limited om anskaffning av IP-rättigheter och kapital samt utdelning av verksamhet

februari 7, 2023 6:33 e m

Hemchecks styrelse har sedan sommaren 2022 arbetat intensivt med att finna olika strukturalternativ för bolaget, inklusive en lösning på bolagets framtida finansiering. Det förslag som…

Hemcheck initierar kostnadsbesparingsprogram för att skapa tid för potentiell strukturaffär och Joen Averstad avgår som VD

december 1, 2022 9:56 f m

Trots ökande aktivitet i kommersialiseringen och fler kunder än tidigare har Hemcheck som tidigare kommunicerats ett fortsatt kapitalbehov. Då villkoren på kapitalmarknaden är mycket ofördelaktiga…

Hemchecks kvartalsrapport för tredje kvartalet, samt perioden 1 januari – 30 september 2022

november 17, 2022 8:31 f m

Tredje kvartalet 2022 (1 juli – 30 september) Rörelsens intäkter uppgick till 286 258 kr (434 672) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 931 046 kr…

Hemchecks kvartalsrapport för andra kvartalet, samt perioden 1 januari – 30 juni 2022

augusti 30, 2022 3:54 e m

Andra kvartalet 2022 (1 april – 30 juni) • Rörelsens intäkter uppgick till 219 163 kr (324 505) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 115 427…

Hemchecks kvartalsrapport för första kvartalet, perioden 1 januari – 31 mars 2022

maj 30, 2022 8:31 f m

Första kvartalet 2022 (1 januari – 31 mars) Rörelsens intäkter uppgick till 218 567 kr (181 174) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 907 196 kr (-3 715 767)…

Hemchecks styrelse föreslår en företrädesemission av aktier om cirka 15,4 MSEK

maj 16, 2022 11:15 e m

Styrelsen i Hemcheck Sweden AB (publ) (’’Hemcheck” eller ’’Bolaget’’) har idag den 16 maj 2022 beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra…

Bokslutskommuniké för Hemcheck Sweden AB

februari 14, 2022 10:43 e m

Fjärde kvartalet 2021, (1 oktober – 31 december) Helåret 2021, (1 januari – 31 december) Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com   CE-märkning,…

Hemchecks kvartalsrapport för tredje kvartalet samt för perioden 1 januari – 30 september 2021

november 19, 2021 8:34 f m

Tredje kvartalet, juli – september 2021 Rörelsens intäkter uppgick till 434 672 kr (110 718) Resultat efter finansiella poster uppgick till ­-3 042 351 kr (­-2 572…

Nuvarande avtal med Capio S:t Göran har sagts upp

september 2, 2021 10:15 e m

Hemcheck har under kvällen emottagit en skriftlig uppsägning av nuvarande avtal från Capio S:t Göran. Avtalet fortsätter att löpa under en månads uppsägningstid. Orsakerna för…