Hemcheck söker CTO samt en Produktions- och logistikchef

december 8, 2020 10:28 e m

Hemcheck söker nya medarbetare som vill vara med på vår tillväxtresa och vara med att förbättra och effektivisera hälso- och sjukvården! Läs mer på:  …

Hemcheck har valt ut Medscaler och Medicen som partners inom Bridgehead programmet, med fokus på den Nederländska och den Franska marknaden

augusti 28, 2020 9:57 f m

Hemcheck har slutfört förberedelsefasen inom Bridgehead Europe programmet, genom att välja ut två fokusmarknader och två lokala partners som ska hjälpa Hemcheck på dessa marknader….

Avtal tecknat med Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)

juli 13, 2020 10:47 f m

Hemcheck Sweden AB och Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) har tecknat ett avtal om leverans av avläsare och tillhörande engångstester (v-Test). Ordern är en…

Utvärderingsavtal tecknat med Hemakim avseende potentiell distribution i Turkiet

maj 14, 2020 10:25 f m

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett 3 månader långt utvärderingsavtal, med start i juni 2020 och med möjlighet till en övergång till ett 33 månader…

Hemchecks kvartalsrapport för första kvartalet 2020

maj 7, 2020 10:28 e m

Första kvartalet, januari – mars 2020 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 kr (0) • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 828 029 kr (-1 300…

Abonnemangsavtal tecknat med SYNLAB Sverige AB – första order inom primärvård

april 20, 2020 4:43 e m

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett abonnemangsavtal med SYNLAB Sverige AB om leverans av en avläsare och tillhörande engångstester (v-Test) för användning inom utbildning och…

Distributörsavtal tecknat med ANTISEL avseende distribution i Grekland och Cypern

april 3, 2020 6:00 e m

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett 26 månader långt distributionsavtal med Antisel Selidis Bros SA (”ANTISEL”), en av de ledande distributörerna av medicintekniska produkter och…

Uppdatering kring effekter från SARS-CoV-2

april 1, 2020 3:49 e m

Vi får många frågor avseende effekter på Hemcheck från den pågående SARS-CoV-2 pandemin. På ett övergripande plan har det inte påverkat intresset för våra produkter,…

Hemcheck söker en Quality Assurance manager – är det dig vi söker?

februari 25, 2020 4:56 e m

Vill du vara med och kommersialisera en tjänst som både kan förbättra och effektivisera dagens hälso- och sjukvård? Nu söker vi någon som kan stärka…

Bokslutskommuniké för Hemcheck Sweden AB, Perioden 1 januari – 31 december samt kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2019

februari 20, 2020 3:34 e m

Fjärde kvartalet 2019, (1 oktober – 31 december) Helåret 2019, (1 januari – 31 december) Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com Hemcheck utökade…