Distributörsavtal tecknat med General Medical W.L.L avseende distribution i Bahrain

april 19, 2021 1:33 e m

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med General Medical W.L.L (“General Medical”), en ledande distributör av medicinteknisk utrustning i Bahrain. Avtalet avser marknaden…

Distributörsavtal tecknat med Abdulla Fouad for Medical Supplies and Services Company avseende distribution i Saudiarabien

april 15, 2021 10:18 f m

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med Abdulla Fouad for Medical Supplies and Services Company (“AFMS”), en ledande distributör av laboratorie- och medicinteknisk…

Distributörsavtal tecknat med HKO Medical Systems d.o.o. avseende distribution i Kroatien

mars 31, 2021 8:50 f m

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med HKO Medical Systems d.o.o. (“HKO”), en ledande distributör av medicinteknisk utrustning i Kroatien. Avtalet avser marknaden i Kroatien…

Hemcheck presenterar på Aktieportföljen Live 10 mars

mars 7, 2021 11:22 e m

Hemcheck kommer att presentera på Aktieportföljen live 10 mars klockan 19:30 – 19:55. Aktieportföljen Live är ett samarbete mellan Facebookgrupperna ”Aktier – Småbolagsjakten” och ”Aktieportføljen”….

Utvärderingsavtal tecknat med Medtech Corporation Trading avseende potentiell distribution i Qatar

mars 1, 2021 8:48 f m

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett tre månader långt utvärderingsavtal med start i mars 2021, med potentiell förlängning in i ett 24 månader långt distributörsavtal…

Bokslutskommuniké för Hemcheck Sweden AB, Perioden 1 januari – 31 december samt kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020

februari 19, 2021 9:33 f m

Fjärde kvartalet 2020, (1 oktober – 31 december) Rörelsens intäkter uppgick till 142 tkr (0) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 134 tkr (-…

Distributörsavtal tecknat med Advanced Technology Company K.S.C.P. avseende distribution i Kuwait

januari 28, 2021 9:29 e m

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med Advanced Technology Company K.S.C.P. (“ATC”), en av de ledande distributörerna av medicinteknisk utrustning i Kuwait. Avtalet gäller…

Hemcheck har genomfört en riktad nyemission av aktier och tillförs cirka 15 MSEK

januari 19, 2021 9:31 e m

Styrelsen i Hemcheck Sweden AB (publ) (“Hemcheck” eller “Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 15 december 2020, och enligt vad Bolaget…

Hemcheck utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

januari 18, 2021 9:31 e m

Hemcheck Sweden AB (publ) (“Hemcheck” eller “Bolaget”) offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier (den “Riktade Emissionen”). Den Riktade Emissionen avses…

Viktigt avtal tecknat med Capio S:t Görans sjukhus avseende användning av Hemcheck:s v-Test på akutmottagningen

december 30, 2020 9:33 e m

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett avtal med Capio S:t Görans sjukhus avseende leverans av avläsare och tillhörande engångstester (v-Test) för användning vid provtagning på…