Uppföljningsorder från Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)

Hemcheck Sweden AB har emottagit en uppföljningsorder från Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) om ytterligare leverans av avläsare och tillhörande engångstester (v-Test). Ordern motsvarar en intäkt om 9700 Euro.

–Det är otroligt positivt att FIND, som är en global organisation, är nöjda med den första utvärderingsordern och att vi nu fått denna uppföljningsorder. Vår förhoppning är att vi kan få fler och större ordrar från FIND, och det ska bli spännande att följa utvecklingen, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om FIND

FIND är en global icke-vinstdrivande organisation med 120 anställda och huvudkontor i Schweiz. FIND arbetar med innovation i utveckling och leverans av diagnostik för att bekämpa stora sjukdomar som framförallt drabbar världens fattigaste befolkningar. FIND har ett strategiskt samarbete med WHO och samarbetar i övrigt med globala aktörer såsom till exempel Bill & Melinda Gates Foundation, EU och USAID.

Läs mer på https://www.finddx.org/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är skapa hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2020 klockan 20.30